SLU-nyhet

Våren bästa födoperioden för älgen

Publicerad: 16 april 2020
Älg i skog. Foto.

Under våren övergår fodersituationen normalt från att var den sämsta till att bli den bästa för älgen. Mer föda av högre kvalitet kommer fram när snön smälter och älgen ska nu ta igen den vikt den har förlorat under vintern.

Älgen är en idisslare i likhet med rådjur, ren och nötkreatur. Den har tre förmagar och en egentlig magsäck. Mikroorganismer hjälper till att bryta ner de tuffa växtdelarna. Det går åt mycket mat för att mätta en älg och den äter många timmar per dygn.

Variationen i val och intag av föda kan vara stor mellan älgar, områden och inte minst årstider.

- Älgen äter av många växter, men det är få som den äter mycket av. Den går inte omkring slumpmässigt och äter av det den råkar komma över, utan väljer betesområden, betesväxter och växtdelar inom den betade växten, säger Roger Bergström, professor emeritus i viltekologi vid SLU.

Varierad föda om våren

Under våren övergår fodersituationen normalt från att vara den sämsta till att bli den bästa. Många vandrande älgar i Norrland överger sina vinterplatser på karga tallhedar och rör sig upp mot höjdlägen med mer varierad födotillgång.

Vid snösmältningen börjar fodersituationen förändras. Mer föda med högre kvalitet blir tillgänglig och det är nu viktigt för älgen att snabbt ställa om sitt födoval.

- En vuxen älg kanske har förlorat uppåt 20 procent av sin kroppsvikt under vintermånaderna. Den förlusten måste älgen försöka ta igen under vår och sommar, säger Roger Bergström.

Dessutom ska yngre och medelålders älgar växa sig större och älgkorna förbereda sig inför kalvning och en krävande mjölkproduktion.

Bärris och ljung smälter fram

I början av våren är skott från vintervilande träd ännu den viktigaste födan, men så fort spirande växter sticker upp börjar älgen nafsa av dem. På många håll har bärris och ljung varit gömda under snön, men när den smälter blir de en viktig födoresurs för älgen. Och när växterna börjar skjuta sina späda och näringsrika skott blir det en än bättre födosituation för älgen. Så småningom kommer björkens lövsprickning och älgen får då tillgång till björkblad, något den uppenbarligen gillar.

- Älgen är inte anpassad för att äta gräs, men på våren betar den en del kruståtel, säger Roger Bergström.

Arten är ett av våra vanligaste gräs, som på sommaren bidrar till hyggenas rödaktiga färg. Under våren besöker också älgarna höst- eller vårsådda åkrar där man ibland kan se dem knäböjande beta av de låga skotten.

Under senare delen av våren kan älgmagar innehålla åtminstone 20-25 växtarter.

 

  • Framöver kommer vi att publicera texter om älgens födoval under de övriga årstiderna.

Fakta:

Litteraturtips för dig som vill veta mer

  • Danell, K. & Bergström, R. 2010. Vilt, människa, samhälle. Stockholm.
  • Ekman, H., m fl 1992. Älgen. Djuret – Skötseln och Jakten. Stockholm.