SLU-nyhet

Under sommaren äter sig älgarna större

Publicerad: 18 april 2020
Älg som äter löv. Foto.

Förutom att ta igen vinterns viktförlust ska älgen under våren och sommaren också få i sig nog med näring för att växa sig större. Älgkorna ska också producera mjölk. En 400-kilos älg äter 14 kilo torrvikt – per dygn. Och allting ska tuggas två gånger.

Björklöv är nog den viktigaste födan för älgen under sommaren och i viss mån äts också blad från rönn och viden.

– En fullvuxen älg behöver äta 3,5 procent av kroppsvikten per sommardygn, säger Roger Bergström, professor emeritus i viltekologi vid SLU. Födans vikt anges i torrvikt (vikten utan vatten) så med andra ord äter en 400-kilos älg 14 kilo torrvikt per dygn.

Älgen repar löven av de nya skotten, men i slutet av sommaren övergår den till att bita av skott med blad. Tallen är normalt vinterföda men när skotten växer som snabbast i början av juni betas de av älg. Trots att älgen bara betar några gram från en tall så kan de orsaka svåra skador på tallen eftersom toppskottet ofta betas. Tallen blir busklik i stället för växa upp som ett rakstammigt träd. Skadan orsakar förluster för skogsägaren som i framtiden ska sälja virket.

Populärt med mjölkört

När mjölkört eller rallarros finns på hyggen och i dikeskanter utgör den en betydelsefull del av födan och konsumeras kanske mest av alla örter. Den börjar ätas redan i maj och sedan fortsätter betet framåt september då växten vissnar ner.

– Här har älgen en viss konkurrens av rådjur som också är förtjusta i samma födoväxt, säger Roger Bergström.

En annan högört som äts begärligt är torta, som huvudsakligen hör Norrland till. Vattenklöver och fräken hittas också i älgmagar, om än i små mängder. Flera jordbruksgrödor, som havre och raps, är omtyckt föda. Enskilda älgar som betar mycket på havreåkrar kallar man "havreälgar".

Älgar som dyker i sjöar tycks vara ett populärt motiv för filmare. Det verkar mest vara rotstammen av näckros som lockar. Ibland går det att se älgen komma upp med en lång och grov jordstam. Bete på vattenväxter tycks inte vara lika vanligt i Sverige som i USA och Kanada.

De kalvar som föds i slutet av våren har andra matvanor. Första tiden diar de, men snart börjar de också äta lite grönt och försöker efter hand alltmer efterlikna moderns födoval.

 

Tidigare publicerade texter om älgens föda

Allt du vill veta om älg

På denna sida hittar du nyheter, kuriosa, filmer och annat med den gemensamma nämnaren älg! Du kan också ställa din egen fråga till älgforskarna.

Älg i skog. Foto.

Fakta:

För dig som vill läsa vidare

  • Danell, K. & Bergström, R. 2010. Vilt, människa, samhälle. Liber AB förlag.
  • Ekman, H., m.fl. 1992. Älgen. Djuret – Skötseln och Jakten. Svenska Jägareförbundet, sidorna 57-63.