SLU-nyhet

BOKLANSERING: ‘Scape 16 Dossier, Crossing the Line – for uncertain times

Publicerad: 17 april 2020
Scape issue 16

Magasinet ’Scape 16 erbjuder verktyg och tekniker för att få ut mesta möjliga av utmanande situationer, vilket får en ny mening när vi lever mitt i osäkerheten i den globala pandemin COVID-19.

Crossing the Line – for uncertain times undersöker hur man arbetar med och drar nytta av den oundvikliga oförutsägbarheten i stadsomvandling, planering och design. Som en del av SLU Urban Futures projekt Critical Practices som verkar för att utvinna generaliserbar kunskap från vardagspraxis, presenterar denna publikation tio exempel på linjeövergångar inom forskning, utbildning och beslutsfattande från Europa och Nordamerika.

Läs mer i engelsk nyhet


Kontaktinformation

Andrea KahnProfessor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning 
E-post: 
andrea.kahn@slu.se

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/