SLU-nyhet

”SLU är ett vattenuniversitet”

Publicerad: 23 mars 2020
Kevin Bishop, SLU. Foto.

Världsvattendagen är ett bra tillfälle att påminna oss själva och andra om hur centrala vattenfrågorna är för hållbarhetsmålen. Vatten kopplar samman så många av målen, där vattenresurser, energiproduktion och matförsörjning behöver ses i ett helhetsperspektiv. Det skriver Kevin Bishop i sitt senaste inlägg på rektorsbloggen.

"I de globala hållbarhetsmålen spelar vattenfrågor en viktig roll i betydligt fler mål än de två som har vatten i namnet (mål 6 & 14). SLU jobbar både på bredden och på djupet med att ta fram ny kunskap om många av dessa livsviktiga vattenkopplingar, från källa till hav. Våra forskare och experter verkar i nordiska vattenlandskap och i många andra delar av världen, året om."

Läs hela inlägget av Kevin Bishop på rektorsbloggen:

Fakta:

SLU är ett vattenuniversitet

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör vattenkvalitet, livet i vatten och människans användning av vattenresurser. Läs mer på www.slu.se/vattenforum.


Kontaktinformation