SLU-nyhet

KCF nätverkar brett

Publicerad: 17 mars 2020
Per Hansson och Magnus Stark

KCF:s medarbetare är ofta ute och rör på sig. För att sprida kunskap, för att fånga aktuell diskussion och för att träffa de gröna näringarnas aktörer. Skånska betodlare eller åländska potatisodlare – alla personliga möten är intressanta för oss! Här en glimt från verksamhetsledare Per Hanssons aktiviteter under våren.

Den 5 mars höll Ålands Hushållningssällskaps sin årliga Minimässa i Mariehamn, med cirka 15 utställare och 60 deltagare. Det åländska lantbruket omfattar förutom mjölkproduktion, ett stort antal specialgrödor som grönsaker, lök och potatis men även stor odling av frukt och bär. 

Självscanning ger nuläget

Per Hansson tog upp KCF-frågorna strategi och produktion, ledarskap, medarbetarskap och organisation samt ekonomistyrning och mark­nad. Han uppmanade besökarna att hitta det område där just deras verksamhet och ledarskap behöver utvecklas.

Genom KCF:s självscanning fick var och en besvara frågor om sitt företags nuläge jämfört med ett önskvärt läge. Avsikten var att få deltagarna att tänka till för att skapa en självbild. 
- Är det hög differens mellan nuläget och det önskade läget gäller det förstås att fundera över vad man kan göra för att ändra situationen. Det gäller även praktiska saker som produktivitet, verkningsgrad och flödeseffektivitet, sade Per Hansson.  

Fokus ger prioritering

Han konstaterade att det alltid finns ett glapp mellan det som en gård produ­cerar i praktiken och vad man skulle kunna få ut om allt var perfekt skött.
- Men det går inte att kompensera fel riktning med hög fart. Man måste veta vad ska man fokusera på för att nå det prioriterade utvecklingsmålet.

Per Hansson tog även upp generationsskifte, en process där företagets strategi kan behöva utvärderas. Många ärver ett företag med en inriktning som egentligen inte passar, den strategi som finns är kanske otydlig eller så finns det kanske överhuvudtaget ingen strategi.

Rådgivning viktig för strategin

Även företagens rådgivning är viktig för strategin. Hur möter rådgivningen företagarnas utmaningar, med en svag position i värdekedjan och stora skillnader mellan företagare trots liknande förutsättningar?
- Ibland måste man ta ett halvt steg tillbaka för att fundera, så att man inte överlämnar företagets framtida utmaningar åt slumpen. Det gäller sedan att sätta upp tydliga mål för lönsamhet och likviditet och att följa planen.

Framtidens betodling

Lite senare i mars höll Betodlarna sin Betdag 2020, där man samlade odlare samt representanter för Nordic Sugar och Nordic Beet Research för att dela framtidsutsikter samt forsknings- och försöksresultat för odlingen. 

Per Hansson fick möjlighet att avsluta dagen med inlägget  ”Betodling i ett företagsperspektiv”. Med utgångspunkt i ”De fem pelarna” lade han vikten på att diskutera behovet av helhetssyn på företaget och företagsledningen.
- Vi vet mycket om produktionen av sockerbetor och vet också att det finns stor potential att ta tillvara. De hade både forsknings- och försöksresultat som redovisats tidigare visat. För att tillfullo ta vara på det måste vi fördjupa oss i och utveckla kunskapen inom produktion men också i växtodlingen som produktionssystem. Det som är bra för betorna är också bra för andra delar av växtodlingen. 

Del av strategin

Det gäller till exempel näringstillstånd i marken, mullhalt, kalkning, dränering, bevattning och mindre markpackning. Men det går också att se betodlingen som en del av strategin för hela företaget, där man med tydliga mål och strategier väljer att gynna hela växtodlingen genom att strategiskt se på investeringar i dränering och bevattning. Eller ökad fosforgödsling som en investering på längre sikt och inte enbart en kostnad för enskilda året. 
- I slutändan handlar det om vad den enskilde har för mål för sitt företagande. Är det ägandet eller brukandet som ligger högst i de strategiska prioriteringarna?