SLU-nyhet

Företagsledare som skapar mervärde

Publicerad: 19 mars 2020
Wisconsin-slogan

KCF ANALYS
Tema Marknad

Under två veckor i februari månad gjorde KCF en studieresa till Kanada och USA. Med på resan var deltagarna i kursen Strategisk företagsledning men även ett antal lantmästarstudenter. Målet var att träffa företagare, branschkollegor och representanter för bland annat olika organisationer och banker.

När vi pratar om marknad i Sverige finns det en påtaglig uppfattning om att marknaden består av två läger: att producera bulk eller att producera mervärde. Under studieresan, som fokuserade på företagsstrategier, blev det tydligt att marknaden är betydligt mer differentierad än så. 

Att det finns de som tjänar pengar på att vara bulkproducenter är ett faktum. Men när företagare, i ett land som USA, inser att de snart blir utkonkurrerade av andra länder vad gäller kvantitet blir jakten på mervärde allt viktigare.

Mot ökad differentiering

USA är inte längre är den största spelaren på marknaden. Trumps handelskrig har skapat stora svängningar och Kinas anspråk på världsmarknaden blir allt större. 

De flesta företag vi besökte undersökte nya sätt att få ut mervärde i form av att kapa mellanhänder, börja förädla eller fokusera på specialgrödor. 
- När kineserna är ikapp vet jag inte vad vi ska göra…då får vi börja differentiera oss.
Citatet kommer från en kanadensisk spannmålsodlare och indikerar att om man inte självmant väljer att differentiera sig kommer man förr eller senare att bli tvingad att göra det.  

Entreprenörer ser möjligheter framför hinder! 

De företagare som har satsat på mervärde vet att en ny marknadsinriktning ställer stora krav på företaget. En företagare berättar att kostnaderna för att ta fram en förädlad produkt har kostat honom 50 000 dollar i samråd med kockar och kemister. Kostnader för att bygga varumärke, storytelling, hemsida och paketering kostar dessutom minst 25 000 dollar i månaden. 
-Taking a product to market aint cheap, konstaterade han. 

Å andra sidan motsvarar värdet på ett djur som produceras på ett marknadsanpassat vis värdet på 16 djur som säljs konventionellt – ett förhållande som gör investeringarna väl motiverade.

Medlemsorganisationer som skapar mervärde

Enligt medlemsorganisationen Dairy Farmers of Wisconsin har bulkmarknaden på ost vuxit med 2 procent sedan 2012. Nischprodukterna har haft en tillväxt på 24 procent. Organisationen har i uppdrag att öka lönsamheten på gårdarna, med kundanpassade produkter som strategi. En strategi som gör att organisationens medlemmar får tillbaka 8 dollar för varje dollar de har satsat i organisationen. För att skapa en sådan organisation har det krävts insatser från lantbrukarna, investeringar som dock har möjliggjort utvecklingen av Wisconsins varumärke - The State of Cheese. 

Steget före

Valet av marknad är det som lägger grunden för en företagsstrategi. 
-If you go for value added, you have to be better, sade en av lantbrukarna som vi träffade under resan. 

Ska företagen i vår bransch behålla sin konkurrenskraft måste de ligga steget före. Detta är något KCF gärna vill hjälpa dem med.

 Av Amanda Andersson

KCF: utvecklar framtidens företagsledare.  


Kontaktinformation