SLU-nyhet

Miljondonation till forskning om idisslarsjukdomar

Publicerad: 17 december 2020

En amerikansk donation ger Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och University of Illinois, Urbana-Champaign (UIUC) 500 000 dollar (ungefär 4,2 miljoner kronor) var till forskning om idisslare med fokus på zoonotiska sjukdomar.

Den av professorerna Börje Gustafsson och Howard Whitmore inrättade fonden Gustafsson and Whitmore lnternational Dairy Cattle Research Award Fund kommer att tio år framåt dela ut medel till SLU och UIUC för forskning om zoonoser, och för att främja samarbeten mellan universiteten.

– Vi är mycket stolta och tacksamma för fondens generösa gåva. Vi ser fram emot kommande forskningssamarbeten med UIUC och har stora förhoppningar om att de ska ge goda och spännande forskningsresultat, säger Rauni Niskanen, dekan vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap på SLU.

Från och med våren 2021 kommer SLU att årligen utlysa medel mottagna från Gustafsson och Whitmores fond för SLU:s räkning. Medlen kan sökas av SLU-forskare för projekt om infektionssjukdomar hos idisslare och livsmedelssäkerhet för nöt, fårkött och mjölk.

Professor emeritus Martin Wierup på SLU har samarbetat med både Börje Gustafsson, som avled tidigare i år, och Howard Whitmore. Han berättar:

– Börje Gustafsson var en stor personlighet och visionär som ständigt förde in de veterinära frågorna på nya områden, en av vår generations främsta företrädare för den moderna veterinärmedicinen och uppskattad var han än verkande. När han anställde Howard Whitmore som professor för Food Animal Section vid UIUC inleddes en livslång vänskap. Howard ägde och drev under några år en mjölkkobesättning som stod i fokus för det område deras gemensamma forskningsområde.


Kontaktinformation

Åsa Formo, fundraiser
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap/ledningskansliet, SLU
asa.formo@slu, 018-67 25 70, 070-689 30 33