SLU-nyhet

Annie forskar på innovationer

Publicerad: 01 april 2019

Hur viktigt är det för framgångsrika trädgårdsföretag att snabbt ta till sig nya tekniska innovationer? Det är en av många intressanta frågor som AEM:s och BT:s nya forskarstuderande Annie Drottberger kommer att gräva i under sitt licentiatarbete. Hon fokuserar särskilt på vilka olika förmågor inom företagen som kan göra skillnad i verksamheten.

Vertikalodling, LED-belysning och robotar – det är några exempel på ny teknik som efterhand är på väg in i svenska växthusföretag. Vissa företag ligger i framkant och är snabba på att prova och investera, andra håller lägre profil och avvaktar utvecklingen.
- Det är intressant att se på vilket sätt företag väljer att ta till sig ny teknik och innovationer. Det kan vara positivt att vara först men å andra sidan tar det mycket energi och kostar mycket, säger Annie Drottberger, ny forskarstuderande på institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi.

Mer effektivt i nästa led

Om innovatörerna tar stora risker så kan det vara mer effektivt att stå i nästa led. De är möjligt att de trädgårdsföretag som relativt tidigt satsar på utveckling kan få bättre lönsamhet och skapa konkurrensfördelar. Kanske kan kunskapen från företagen i fronten även hjälpa andra företag att flytta fram positionerna? Annie Drottbergers forskningsfråga lyder därför: ”How does innovation through technology adoption in horticultural firms play part in succesful business strategies?” Arbetet inleds med en litteraturstudie som därefter följs av en pilotstudie där fyra växthusföretagare intervjuas. De fyra företagarna representerar olika affärsstrategier enligt klassisk modell, innovators, early adopters, late adopters och non-adopters.
-Efter pilotstudien vill vi gärna gå vidare med de frågeställningar som är viktigast och göra fler kvalitativa intervjuer, men det beror på om vi får mer anslag, säger Annie Drottberger.
En förhoppning är att arbetet även kommer att innefatta en jämförelse med Nederländerna och Finland där den tekniska innovationstakten är hög.

Kontakt med näringslivet

Annie Drottberger är hortonomekonom med examen 2006. Hon kommer närmast från en tjänst på LRF Skåne som företagscoach och arbetade bland annat med den skånska livsmedelsstrategin, bioenergifrågor och bioekonomi. Tidigare arbetade hon som medlemshandläggare för LRF Trädgård samt under några år på länsstyrelsen i Östersund.
- Jag kommer direkt från näringslivet och har arbetat i nära kontakt med både trädgårds- och lantbruksföretagare men kände att jag ville gå på djupet i något område. Det är viktigt att kunskaper från universitet kommer ut till näringen, säger Annie Drottberger.


Kontaktinformation