SLU-nyhet

Deltagare sökes till ett pilotprojekt om datapublicering under våren 2019

Publicerad: 28 februari 2019

SLU:s Data Curation Unit ska i ett pilotprojekt, tillsammans Svensk nationell datatjänst (SND), publicera och tillgängliggöra forsknings- och miljöanalysdata i SND:s forskningsdataportal. Vi behöver därför hjälp av forskare, forskargrupper och miljöanalysverksamheter vid SLU.

Ett mål för pilotprojektet är att påbörja en dialog mellan DCU och forskare m.fl. på SLU. En del av syftet är också att samla in feedback för SND:s inmatningsformulär för att beskriva data, samt framtida utveckling av SND:s system och arbetsflöden. En viktig aspekt är att framföra SLU:s behov och påverka den framtida utvecklingen då SLU är ett av flera lärosäten som deltar i pilotprojektet.

Projektet planeras att starta den tredje veckan i mars med en workshop i Umeå (det går också att delta på distans), och avslutas i maj i form av en utvärdering. Sammanlagt handlar det om en arbetsinsats på cirka 4 arbetsdagar för respektive deltagare, och de som medverkar får ersättning för den tid som läggs på projektet.

SND drivs sedan den 1 januari 2018 av ett konsortium bestående av sju lärosäten varav SLU är ett. Konsortiet ansvarar för den tekniska lösningen för SND:s sökportal för forskningsdata och tillhörande datarepositorium.

Kontakta DCU vid intresseanmälan och för frågor: dcu@slu.se


Kontaktinformation

Data Curation Unit (DCU)
Sekretariatet för arkivering och publicering av forskningsdata
e-post: dcu@slu.se

Sidansvarig: mikaela.asplund@slu.se