SLU-nyhet

Livet på bladytan – de osynliga organismernas roll i växtskyddet

Publicerad: 20 april 2017

Mikroorganismer som lever på stråsäd är vanligtvis inte skadliga. Tvärtom finns flera arter som kan fungera som biologisk bekämpning. I det senaste numret av Växtskyddsnotiser presenterar Ida Karlsson, forskare vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, resultat från flera nya studier om sammansättningen av mikroorganismer i stråsäd.

De flesta tänker kanske på svampar och bakterier som skadar grödan när de hör talas om ”mikroorganismer i stråsäd”.  Men stråsädets bladyta gömmer en mängd andra mikroorganismer som inte är synliga med blotta ögat och som inte är skadliga.

En del i växtens skydd mot angrepp?

De naturligt förekommande mikroorganismerna kan hjälpa till att motverka angrepp från skadesvampar och bakterier, till exempel genom att konkurrera om utrymmet på bladet eller om näringen som de får från växten. I bästa fall är detta något som kan användas i biologisk bekämpning. Det finns dock också mikroorganismer som verkar förvärra angrepp från skadesvampar. Därför är det viktigt att vi ökar vår kunskap om hur odlingen påverkar samspelet mellan olika bladlevande mikroorganismer.

Fler svamparter i ekologisk odling

I en studie jämfördes hur svampfloran på veteblad ser ut i konventionella respektive ekologiska fält. Ekologiska fält hade i genomsnitt fyrtio procent fler svamparter. Detta berodde dels på att fungicider inte används i ekologiska fält, men ännu viktigare verkade vara att ekologiska fält hade mer ogräs. Kanske fungerar ogräsen som en reservoar för icke-patogena svampar som kan kolonisera vete.

Mer kunskap behövs om svamparnas funktioner

Tillsammans visar studierna som Ida Karlsson presenterar att bladsvampfloran i stråsäd främst består av icke-skadliga svampar. Flera arter med känd biologisk bekämpningseffekt hittades i fälten, bland annat en jästsvamp som tidigare har visat sig kunna minska angrepp av skadesvampar. Nu behövs mer detaljkunskap om hur svamparna faktiskt samverkar med växten, så att framtidens hållbara växtskyddsstrategier effektivt kan utnyttja den hjälp som de icke-skadliga svamparna kan bidra med.


Kontaktinformation