SLU-nyhet

Satsning för skolklasser om skyddad natur

Publicerad: 14 februari 2017

Nu lanseras Gilla naturen, som är ett läromedel och en tävling för årskurs 4-6 om att upptäcka och uppskatta natur. Syftet är att uppmuntra naturvistelse hos barn och unga och inte minst uppmärksamma att barnens natur är viktig och behöver skyddas. Vinsten är en resa till en av Sveriges 29 nationalparker och tio finalister blir en del i en utställning om barns tankar om naturskydd på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Satsningen är ett samarbete mellan Centrum för naturvägledning på SLU och Naturhistoriska riksmuseet.

Läromedlet kopplar direkt till läroplanens mål och består av lärarhandledning med övningar, faktablad och film.

- Tävlingen handlar om att eleverna fotograferar eller filmar en plats i naturen och skriver en motivering till varför de gillar platsen och varför de tycker det är viktigt att skydda att den så den finns kvar om 50 år, berättar Eva Sandberg, föreståndare på Centrum för naturvägledning.

Tävlingen pågår från den 15 februari till den 30 september 2017. Därefter utser en jury de tio finalisterna och vinnaren av klassresan. Utställningen och klassresan äger rum 2018.

- Genom utställningen vill vi erbjuda eleverna en arena för sina berättelser, filmer och bilder om natur de tycker mycket om. Vår förhoppning är att det också ska inspirera fler barn och unga att engagera sig för naturen, säger Bengt Staf, enhetschef på Naturhistoriska riksmuseet.

Läromedlet och tävlingen innehåller en blandning av inomhus- och utomhusaktiviteter. Materialet använder flera ämnesövergripande arbetssätt för biologi, svenska, svenska som andraspråk, bild, geografi samt idrott och hälsa.

Naturvårdsverket är huvudfinansiär för satsningen. Läromedlet har tagits fram i samarbete med Naturskoleföreningen.

Varför ett läromedel om naturskydd?

Barn och ungdomar är morgondagens beslutsfattare. Det är viktigt att de får möjlighet att lära om hur dagens skydd och skötsel av naturen kommer att påverka dem, så att de kan uttrycka sina tankar och på det sättet påverka det som påverkar dem. Alla barn och unga bör få möjlighet att påverka hur deras närmiljö ser ut och utvecklas.

Idag bor cirka 85 procent av Sveriges befolkning i städer och tätorter, vilket innebär att alla inte har naturen runt knuten. Att få möjlighet att komma ut i naturen åtminstone på skoltid kan ha betydelse för barns hälsa, välbefinnande och lärande.

Att diskutera frågor kring skydd av naturen kan:

  • ge insikten att människan är del av naturen som tillsammans med växter och djur ingår i ett ekosystem som vi behöver värna om för att överleva
  • ge insikten att det finns ett stort antal hotade arter i Sverige
  • ge insikten att det finns mycket kvar att göra för att samhällsmålen om skyddad natur ska uppnås
  • ge insikten att närnaturen har ett stort värde för många, oavsett om det finns hotade växter och djur eller inte
  • ge insikten att biologisk mångfald och ekosystemtjänster hotas på grund av människans aktiviteter
  • ge insikten att den enskilde kan påverka

Att arbeta med läromedlet Gilla naturen kan bidra till ett lärande för hållbar utveckling och i och med det även till flera olika samhällsmål, så som FN:s globala hållbarhetsmål samt de svenska miljökvalitetsmålen och friluftslivsmålen.

 

Kontakt

Per Sonnvik, projektledare för Gilla naturen, Centrum för naturvägledning: 018-672444, gillanaturen@slu.se.

Bengt Staf, enhetschef Naturhistoriska riksmuseet, 08-51954268, bengt.staf@nrm.se.

Eva Sandberg, föreståndare Centrum för naturvägledning: 018-672447, eva.k.sandberg@slu.se.

 

För ytterligare information

Gilla naturen

Sveriges nationalparker

Fakta:

I Sverige finns 29 nationalparker och över 4 500 naturreservat.


Kontaktinformation