Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter för SLU-studenter

Här hittar du nyheter som publicerats på SLU:s studentwebb.


Det finns 83 sidor som är taggade med Nyheter för SLU-studenter:

NJV:s vallkurs är tillbaka

Hösten 2017 kommer NJV åter igen att ge sin vallkurs. Stommen i kursen är densamma som tidigare, men innehållet har förändrats något, bl.a. inkluderas fler typer av foder och kursen har därför nu

Överbelastning av SLUs nätverk

Vi har den senaste tiden drabbats av överbelastat nät som visat sig genom tröga system och även att passagesystemet inte fungerat pålitligt. I fredags började många SLU-datorer ladda ner den senast

Hög kvalitet på veterinärmedicinsk forskarutbildning

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har publicerat resultatet av den första utvärderingen i ett nytt kvalitetssäkringssystem: licentiat- och doktorsexamen inom veterinärmedicinsk vetenskap vid SLU.

Jägmästare på turné

I ett Nyhetsbrev från Skog Alnarp berättar Jägmästarstudenterna om sin Sverigeturné. Den som blir jägmästare får göra en långresa över landet. Lagom till att bokskogen slog ut kom studenterna till

Stäng dörren

Med anledning av branden i Ulls Hus i måndags kväll, uppmanas vi alla att stänga våra dörrar vid arbetsdagens slut. På så sätt minskar vi konsekvenserna vid en eventuell brand. Det kan göra mycket

Isländskt statsbesök

SLU har fått det hedervärda uppdraget att ta emot Islands president Guðni Th. Jóhannesson med hustru Eliza Jean Reid som en del av deras besök i Sverige 17–19 januari. Presidentparet besöker SLU

Brand i Ulls hus

Under måndagskvällen har det brunnit i IT-avdelningens lokaler i Ulls hus. Ingen person har dock kommit till skada. Relita och Akademiska hus är i gång med att vädra ur lokalerna och sanering har

Utlysning för pedagogisk resursförstärkning

Utbildningsnämnden har i sin budget för 2018 avsatt drygt 10 miljoner kr för att vidareutveckla SLU:s utbildning på grund- och avancerad nivå. Genom denna strategiska satsning förstärks de

Nytt i biblioteket

Biblioteket håller på att göra en del omflyttningar av kurslitteraturen i våra lokaler i Alnarp och Ultuna. Detta är en del i ett arbete som ska göra det enklare och tydligare för er att hitta det ni

rektors julhälsning

Jubileumsåret 2017, SLU:s 40:e verksamhetsår, är snart till ända. Det har varit ett år fyllt av extraordinära aktiviteter, utöver den alltid pågående undervisningen och forskningen. På många av SLU:s

Jultider på SLU-biblioteket

Under julledigheten kommer lånetiden på kursböcker i biblioteket att förlängas. Från den 15 december är lånetiden satt till 9 januari, istället för 8 dagar. Böcker med lånetid 30-180 dagar, samt

Utställningsmaterialet

Ska du representera SLU i olika sammanhang? Nu är det möjligt att boka det nya utställningsmaterialet på SLU:s huvudorter. Syftet med materialet är att underlätta för medarbetare och studenter att

Loading…