14 jun

P-O Bäckströms sal, Umeå

Unraveling the Role of Xylan in the Integrity of Secondary Cell Walls : insights from Arabidopsis and Aspen

disputationer |

Félix Barbut försvarar sin avhandling "Unraveling the Role of Xylan in the Integrity of Secondary Cell Walls : insights from Arabidopsis and Aspen" den 14 juni 2024.

Alla intresserade är välkomna att närvara!


Kontaktinformation