3 maj

Uppsala

Workshop: Mot hållbara sjötransporter i Arktis (på Engelska)

seminarier, workshops |
Arcticis som har bryts från landet och är nu fri i havet

Är det möjligt att omvandla avfallet från den svenska massa- och pappersindustrin till hållbara biobränslen och använda det för sjötransporter?

Svaret på denna intressanta fråga är målet med projektet  "Forest-based biofuels for Sustainable Arctic Marine Shipping (BioArctic)". Projektgruppen ledd av Dalia Abdelfattah från SLU; med partners från Umeå universitet och Arctic Research Center har arbetat tillsammans i detta projekt som finansierades av Vetenskapsrådet för hållbar utveckling (FORMAS).

Resultaten av detta projekt tillsammans med andra intressanta forskningsarbeten relaterade till sjötransporter i Arktis kommer att presenteras i en kommande workshop den 3 maj 2024.

Hitta mer information på den engelska versionen av denna artikel.