8 maj

PO Bäckström, Umeå (Gäddan, Alnarp och Tammsalen,Ultuna kopplas upp)

Let's talk science! Komma upp ur skyttegravarna? En ny syn på skogsdebatten

interna händelser | seminarier, workshops |

Klara Härgestam, doktorand inom retorikvetenskaplig forskning på Örebro universitet, berättar om sin forskning om skogsdebatten och människors olika relationer till skogen.

Genom fältbesök bland skogsägare, människor i skogsindustrin och människor som engagerat sig för att skydda skog undersöker hon hur relationen till skogen påverkar positioner i skogliga frågor och den offentliga debatten. Det handlar bland annat om identitet, polarisering och nyansering i samtal om skogen.

Med oss är också Göran Ericsson, dekan vid fakulteten för skogsvetenskap och Anna-Lena Axelsson, koordinator för Program Skog. De har båda stor erfarenhet av hetluften i skogsdebatten. Samtalet leds av Isabella Hallberg-Sramek, postdoc på institutionen för vilt, fisk och miljö.

Anna-Lena Axelsson och Hjalmar Laudon kommer att dela med sig av erfarenheter av att på olika sätt delta i samhällsdebatten om forskningsnära frågor.

Let's talk science! är en seminarieserie som fakulteten för skogsvetenskap tagit initiativ till med syftet att uppmuntra det vetenskapliga samtalet inom SLU. Har du som forskare ett förslag på ett ämne som du vill lyfta, skicka det till annika.mossing@slu.se.

Fakta

Tid: 2024-05-08 14:00 - 15:00
Ort: Umeå (Gäddan, Alnarp och Tammsalen,Ultuna kopplas upp)
Lokal: PO Bäckström
Arrangör: Fakulteten för skogsvetenskap

Kontaktinformation