25 apr

Zoom, Online

Thursday Insights: Digital innovation och AI i skogssektorn – möjligheter och utmaningar

seminarier, workshops |
ipad med karta

Välkommen på en workshop där vi utforskar den digitala utvecklingen inom skogssektorn, med utgångspunkt i ny teknik och öppna data.

Tillgången till högupplöst digital information ökar snabbt i den skogliga sektorn. Automatisk bearbetning av data tillhandahåller en viktig grund för planerings- och beslutsstöd, vilket möjliggör ett miljövänligt, effektivt och resurssnålare nyttjande av våra skogsresurser.

Under denna workshop kommer vi att få en inblick i den digitala utvecklingen inom skogssektorn genom exempel på hur ny teknik och öppna data har revolutionerat digitalisering och innovation. Vi kommer att diskutera de utmaningar som sektorn står inför och hur samverkan mellan akademi, myndigheter, större skogsföretag och teknikentreprenörer skapar förutsättningar för fortsatt utveckling.

Fakta

Tid: 2024-04-25 15:00 - 16:00
Ort: Online
Lokal: Zoom
Arrangör: Digital Impact North
Mer information:

Anmäl dig på Digital Impact Norths webbsida. 


Program

Innehåll: 

  • Skogssektorns digitala resa och dagens utmaningar
  • Exempel från myndigheter, företag och akademi
  • Diskussion och frågestund