22 feb

Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm alt. digitalt

Effekter av fiskefria och lektidsfredade områden

seminarier, workshops |

I svenska vatten finns ett antal helt fiskefria områden och även områden som är fredade under tiden fisken leker. Men hur effektiva är dessa områden? Den frågan har utretts av forskare och resultaten presenteras vid detta frukostseminarium med forskare från Stockholms universitet och SLU.

Norra Europas kustekosystem är under högt tryck från övergödning, miljögifter, klimatförändringar, fysisk exploatering, främmande arter – och överfiske. Inte minst har bestånden av rovfiskar minskat i våra kustnära vatten. Inom EU finns nu ett nytt mål om att införa marina skyddade områden med strikt skydd från fiske i 10 procent av kust- och havsområdena. Idag är den siffran långt under 1 procent.

Sverige har en stor del av Europas totala yta av kust- och utsjöområden med totalt fiskeförbud. Utöver dessa finns ett stort antal så kallade lekfredningsområden som är stängda en del av året för att främja rekrytering. Effekterna av dessa områden har följts upp i vetenskapliga studier för att öka kunskapen om hur fredningsområden kan användas inom förvaltningen.

Vid denna Baltic Breakfast presenteras resultat från vetenskapliga utvärderingar av både de helt fredade och de lektidsfredade områdena, där forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet har undersökt effekterna både på målarterna för skyddet och på hela ekosystemen. Varmt välkomna!

Medverkande:

  • Ulf Bergström, forskare vid Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua)
  • Johan Eklöf, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet
  • Moderator: Ellen Bruno, omvärldsanalytiker vid Stockholms universitets Östersjöcentrum

Fakta

Tid: 2024-02-22 08:30 - 09:15
Ort: Stockholm alt. digitalt
Lokal: Scandic Klara, Slöjdgatan 7
Arrangör: Östersjöcentrum vid Stockholms universitet
Mer information:

Seminariet anordnas torsdag 22 februari 2024 kl 8.30-9.15 på Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Vegetarisk frukost serveras från klockan 8.00.
Fysiskt deltagande kräver anmälan.

Seminariet sänds också digitalt på su.se/ostersjocentrum/balticbreakfast.
För att se livesändningen krävs ingen anmälan. Sändningen går också att se i efterhand.