10 okt

Loftet, SLU Campus Ultuna

Mångfaldskonferensen 2024

konferenser |

Mångfaldskonferensen 2024 har tema "Matlandskapet" och handlar om kopplingarna mellan biologisk mångfald och vår matproduktion.

Save the date!

SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM) har arrangerat Mångfaldskonferenser sedan 1998, varje år på ett aktuellt tema som knyter an till hållbart nyttjande av biologisk mångfald. I år anordnas konferensen i samarbete med SLU Future Food och temat är Matlandskapet.

Läs mer om tidigare mångfaldskonferenser.

Fakta

Tid: 2024-10-10 09:00 - 16:30
Ort: SLU Campus Ultuna
Lokal: Loftet
Arrangör: SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM) och SLU Future Food

Kontaktinformation