21 sep

Rum L, Ultuna, Uppsala

Planning for an urban recreational landscape : tracing geographies of outdoor recreation in the compact city

disputationer |

Amalia Engström, institutionen för stad och land, försvarar sin avhandling med titeln Planning for an urban recreational landscape : tracing geographies of outdoor recreation in the compact city.


Kontaktinformation