29 maj

Online

Webinarium: Kolkartor

interna händelser | seminarier, workshops |

SLU lanserar kolkartor: en helt ny kartprodukt över kolförråd i marken.

Med data och kartor om kolförråd och kolsänkor kan markägare skapa underlag för att ta fram strategier för minskad klimatpåverkan i samband med markexploatering.

I samarbete med Nationellt skogsdatalabb har Anna Lindahl och Mattias Lundblad vid SLU:s institution för mark och miljö tagit fram rikstäckande kartprodukter över kolförråd och kolförrådets förändring i mark. Mats Nilsson vid institutionen för skoglig resurshushållning har tagit fram en karta över levande biomassa under mark (stubbar och rötter).

Kartorna presenteras närmare vid ett webinarium den 29 maj. 

Program

  • Kartering av kolförråd och kolsänkor i mark: Mattias Lundblad, SLU
  • Kartering av trädbiomassa under mark; en vidareutveckling av skogliga grunddata: Mats Nilsson, SLU
  • Var finns kartorna och hur kommer man åt dem: Anna-Lena Axelsson, SLU
  • Visualisering av kolkartor – exempel från Stockholms stad: Anders Elias, Stockholms stad