28 apr

Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Wheat quality under a climate spell : a focus on protein, physico-chemical and growth characteristics evaluated by innovatively combined approaches

disputationer |
Veteodling och bröd. Foto.

Sbatie Lama, institutionen för växtförädling, försvarar sin avhandling "Wheat quality under a climate spell: a focus on protein, physico-chemical and growth characteristics evaluated by innovatively combined approaches".


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
lotta.malmborg@slu.se, +4640415025