15 dec

Craafordsalen, Alnarp

Heterobasidion root infections on Scots pine – a cryptic threat to sustainable forest management in Sweden

disputationer |

Khaled Youssef försvarar sin avhandling "Heterobasidion root infections on Scots pine – a cryptic threat to sustainable forest management in Sweden" den 15 december 2023.

Alla intresserade är välkomna att närvara!


Kontaktinformation