7 sep

Uppsala

Nudging och medborgardeltagande som verktyg för hållbarare transportplanering

seminarier, workshops |

Hur kan vi använda ”nudging” och medborgardeltagande i transportplaneringen? Och vad skulle det kunna innebära i arbetet mot ett hållbart transportsystem och hållbara och transportsnåla stadsstrukturer? Dessa är några av de frågor som vi kommer utforska på ett seminarium med akademi, kommunal och privat sektor den 7 september.

Tid: Onsdag 7 september 13-15.00

Plats: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 i Knivsta, rum Kvallsta
eller digitalt via Zoom

Anmälan: http://simplesignup.se/private_event/194615/43935e5bd9

Seminariet är en spinn-off på NAP-projektet (Greening Urban Lifestyles through Nudging and Participation) på SLU. Projektet utvecklar kunskap om hur samhällsplanering kan bidra till hållbara livsstilar (mer information om projektet här: https://slu.se/hallbara-urbana-livsstilar)

Program

Välkommen till Knivsta! Kort introduktion till dagens ämne. Lärdomar från NAP-projektet på SLU. / Martin Westin, SLU


Presentation

Strategisk planering för hållbar mobilitet. Strategisk planering, transportplanering och stark hållbarhet. Hur gör vi dessa processer ännu starkare och effektivare med verktygen medborgardeltagande och nudging? /Peter Lindroos, Planeringsarkitekt, Lindroos Arkitektur

Presentation

Kommunal planering för hållbar mobilitet - lärdomar och utmaningar.
Samordnad bebyggelse- och transportplanering – lärdomar och utmaningar från
upprättandet av Sveriges första kommunala transportplan, med utgångspunkt att förverkliga SOU 2019:17. Vi tar även en titt på verktyget Mobilitetsnorm. /Martin Gunnarsson, Trafikplanerare, Gävle kommun

Presentation

En gemensam marknad för parkering och mobilitet:

  • Bilpool och annan mobilitet som tjänst ersätter delar av parkeringskrav i bygglov och detaljplan.
  • Utvärdering: Så svarar boende i nya flerbostadshus när de får tillgång till bil som
    tjänst.
  • Är fastighetsnära mobilitetstjänster top-down eller bottom-up nudging och är den
    framgångsrik?

/Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån AB

Paus

Efter pausen avslutar vi seminariet med ett samtal kring möjligheterna att använda verktygen nudging och medborgardeltagande för att göra den strategiska bebyggelse- och transportplaneringen i Sverige ännu mera hållbar.

Fakta

Tid: 2022-09-07 13:00 - 15:00
Ort: Uppsala