25
mar
Framtiden MVM huset Ultuna, Uppsala

Analysis of factorial experiments using mixed-effects models: options for estimation, prediction and inference

disputationer |

Razaw Al-Sarraj försvarar sin avhandling "Analysis of factorial experiments using mixed-effects models: options for estimation, prediction and inference" den 25 mars 2022

Alla intresserade är välkomna att ta de av disputationen on line

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/27276/
Respondent: MSc Razaw Al-Sarraj
Opponent: Professor Ola Hössjer, Matematiska institutionen, Stockholm, Sverige
Tid: 2022-03-25 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Framtiden MVM huset Ultuna
Arrangör: Institutionen för energi och teknink
Mer information:

razaw.al-sarraj@slu.se

För anmälan till disputationen on line vänligen kontakta:

Johannes.Forkman@slu.seKontaktinformation