7 okt

P-O Bäckströms sal, Umeå

Naturlig föryngring och skötsel av björk

disputationer |
Björkskog

Felicia Dahlgren Lidman försvarar sin avhandling "Natural regeneration and management of birch" den 7 oktober 2022.

Avhandlingen är en guide till naturlig föryngring och skötsel av naturligt föryngrade bestånd med björk. Vårtbjörk och glasbjörk är norra Europas vanligaste lövträdslag. I Sverige står de två arterna för cirka 12 procent av den totala virkesvolymen. Avhandlingen baseras på fyra studier, med målet att öka kunskapen kring naturlig föryngring och skötsel av björk i monokulturer och blandbestånd, samt björkarternas spridning över Sverige. Studierna baserades på data från fältförsök, inventeringar i det praktiska skogsbruket, riksskogstaxeringen och prediktiv modellering.

 

För att följa disputationen online, kontakta Lovisa Nordström, lovisa.nordstrom@slu.se

 

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/28862/
Respondent: MSc Felicia Dahlgren Lidman
Opponent: Professor Andreas Bolte, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Institute of Forest Ecosystems, Germany, andreas.bolte@thuenen.de
Tid: 2022-10-07 09:00
Ort: Umeå
Lokal: P-O Bäckströms sal
Arrangör: Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Kontaktinformation