20 maj

Zoom och Lennart Kennes sal , Uppsala

Little strokes fell great oaks– small RNA in potato and Phytophthora infestans interactions

disputationer |

Kristian Persson Hodén försvarar sin avhandling " Little strokes fell great oaks – small RNA in potato and Phytophthora infestans interactions" den 20 maj 2021

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen online

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/23373/
Respondent: MSc Kristian Persson Hodén
Opponent: Dr. David Studholme, Associate prof. in Bioinformatics, Director of Sequencing Facility, Exeter University,Exeter EX4 4QD, UK
Tid: 2021-05-20 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Zoom och Lennart Kennes sal
Arrangör: Institutionen för växtbiologi
Mer information:

kristian.persson.hoden@slu.se

För anmälan till disputation on line vänligen kontakta:

christina.dixelius@slu.seKontaktinformation