Vy över Sundsvall från Norra Berget
7 okt

Webbinarium eller Sundsvalls Stadshus

Tätortsnära skog – utveckling och skogsskötsel med många mål

seminarier, workshops |

Seminarium

I den tätortsnära skogen möter den byggda miljön, med dess invånare, skogen. Den har många olika värden för oss människor, inte minst rekreativa, men den kan också utgöra en fara om skogen skulle börja brinna på grund av värme och torka.
 
I seminariet, som är ett samarrangemang mellan Sundsvalls kommun, SLU Movium Partnerskap och SLU:s miljöanalysprogram Skog, kommer den tätortsnära skogens värden, hur man kan skapa dem, samt möjligheterna med anpassad skötsel i ett föränderligt klimat att belysas.
 
Seminariet tar sin utgångspunkt i samverkansprojektet Framtidsanalys för skötsel av tätortsnära skog, och dess flermålsanalyser och dialogprocesser. I ett klimat som blir mer extremt ökar risken för brand- och stormskador i och kring skogarna. Hoten som klimatförändringarna utgör kräver omställning när det gäller skogsbrukets struktur och förvaltning av tätortsnära skog. Projektet belyser hur olika förvaltningsscenarier undergräver, vårdar eller förbättrar värdena kopplade till det tätortsnära skogslandskapet.
 
Syftet med projektet är att med skogliga hållbarhetsanalyser hitta en balans mellan ekonomiska, ekologiska och sociokulturella värden på lång sikt genom en hållbar skötsel av tätortsnära skogar. Detta inbegriper minskade risker för brand- och stormskador samt ökad kolinlagring, rekreation och kulturella värden.
 
Precis som den tätortsnära skogen är en mötesplats hoppas vi att detta seminarium kan bli en mötesplats mellan forskarna och dem som planerar, äger, och sköter de tätortsnära skogarna.
 
Seminariet kommer att hållas som ett webbinarium, men om covid-restriktionerna tillåter sammankomster och tillräckligt många är intresserade finns det också möjlighet att vara på plats i Sundsvall och att delta i stadsvandring och middag på kvällen (särskild avgift). Merparten av föreläsarna avser att vara på plats. Priset för att delta via webb eller på plats är det samma. Om endast webbinariet genomförs kommer priset att sjunka. Sista anmälningsdag är 24 september.
Via anmälningsformuläret kan ni ange intresse för att delta på plats. Om det ej är genomförbart att vara i Sundsvall kommer ni att få besked om detta via mail senast 27 september. Vi rekommenderar att ni i god tid bokar avbokningsbara resor och boende om ni avser delta på plats.
 
Dagen före, den 6 oktober, arrangerar SLU Movium Partnerskap ett seminarium, Vatten och vegetation som värden i stadsmiljö, samt stadsvandring och middag på kvällen (särskild avgift, möjligt att anmäla sig till separat) som ni också är välkomna till. Kostnaden reduceras om ni vill vara med på båda seminarierna.

Fakta

Tid: 2021-10-07 09:00 - 16:30
Ort: Webbinarium eller Sundsvalls Stadshus
Arrangör: Sundsvalls kommun, SLU Movium Partnerskap och SLU:s miljöanalysprogram Skog
Sista anmälningsdag: 24 september 2021
Pris: En dag: Movium partners (användare, kontaktperson, premium) 1 750 kr exkl. moms. Övriga 2 250 kr exkl. moms. Båda dagarna: Movium partners (användare, kontaktperson, premium) 3 250 kr exkl. moms. Övriga 4 250 kr exkl. moms
Mer information:

Mer info om kostnadsavgifter hitta du i knappen Anmälan!


Program

Preliminärt program:
 
9.00-9.10    Välkomna 
                     Harald Klein, Tankesmedjan Movium vid SLU
                     Anna-Lena Axelsson, SLU:s miljöanalysprogram Skog
9.10-9.30    Skogsskötsel i Sundsvall
                     
Cecilia Andersson, Stadsträdgårdsmästare Sundsvalls kommun
                     Hans Asplund, Skogsförvaltare Sundsvalls kommun
                     Fredrik Edlund, Räddningstjänsten Medelpad
9.30-10.15    Framtidsanalys för skötsel av tätortsnära skog
                      Torgny Lind, Forskare vid Institutionen för skoglig 
                      resurshushållning; Avdelningen för skoglig resursanalys, SLU
10.15-10.30   Fika
10.30-11.00   Forskning och samverkan på fakulteten för
                      skogsvetenskap
                      Anna-Lena Axelsson, Koordinator samverkan och miljöanalys,
                      Fakulteten för skogsvetenskap, SLU
11.00-11.30    Brandskyddad skog 
                      Anders Granström, Universitetslektor vid Institutionen för
                      skogens ekologi och skötsel, SLU
11.30-12.00    Kolinlagring i stadsmiljö och påverkan av exploatering
                      Mattias Lundblad, Forskare vid Institutionen för Mark och miljö,
                      Skogsmarkens biogeokemi, SLU
12.00-13.00   Lunch
13.00-13.45   Den tätortsnära skogens betydelse för människors hälsa
                       och välbefinnande
 
                      Anna María Palsdottir, Universitetslektor i miljöpsykologi vid
                      Institutionen Människa och Miljö, SLU
13.45-14.15   Peoples reactions to change in peri-urban forests
                      Andrew Butler, Universitetslektor vid Institutionen för stad och
                      land; Avdelningen för Landskapsarkitektur, SLU
14.15-14.30   Fika
14.30-15.15   Planering och skötsel av stadens skogslandskap
                      Björn Wiström, Universitetslektor vid Institutionen för
                      landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU 
15.15-15.45   Workshop om framtidsfrågor
15.45-16.30   Återrapportering från workshop och summering