4 maj

Crafoordsalen, Alnarp

Post mining restoration in Zambia - screening native tree species for phytoremediation potential

disputationer |

Emma Sandell Festin försvarar sin avhandling "Post mining restoration on in Zambia - screening native tree species for phytoremediation potential" måndagen den 4 maj 2020.

Välkomna.

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/16846/
Respondent: MSc Emma Sandell Festin
Opponent: Professor Paxie Chirwa, University of Pretoria, Plant and Soil Sciences, Pretoria, South Africa, paxie.chirwa@up.ac.za
Tid: 2020-05-04 09:00
Ort: Alnarp
Lokal: Crafoordsalen
Arrangör: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Kontaktinformation