3 apr

Crafoordsalen, Alnarp

Odor guided predation on acorns by small rodents during direct seeding

disputationer |

Mattias Engman försvarar sin avhandling "Odor guided predation on acorns by small rodents during direct seeding" fredagen den 3 april 2020.

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/16769/
Respondent: MSc Mattias Engman
Opponent: Senior researcher Ramón Perea Garcia-Calvo, Universidad Politécnica de Madrid, Departamento sistemas y recursos naturales, Madrid, Spanien
Tid: 2020-04-03 09:00
Ort: Alnarp
Lokal: Crafoordsalen
Arrangör: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Kontaktinformation