13
nov
Lennart Kennes sal, Biocentrum, Ultuna, Uppsala

Hybrid Nano Titania: Molecular Formation Mechanisms and Applications in Nanotechnology

disputationer |

Fredric Svensson försvarar sin avhandling "Hybrid Nano Titania: Molecular Formation Mechanisms and Applications in Nanotechnology" den 13 november 2020

Alla intresserade är välkomna att närvara. Vänligen håll distansering.

Fakta

Respondent: MSc Fredric Svensson
Opponent: Stephane Daniele, professor, Lyons universitet, Frankrike
Tid: 2020-11-13 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal, Biocentrum, Ultuna
Arrangör: Institutionen för molekylära vetenskaper
Mer information:

Fredric.Svensson@slu.seKontaktinformation