19
okt

22
okt
Digital konferens, Online

Mål 11-veckan: Så når vi Agenda 2030-målen om hållbara städer och samhällen

evenemang | konferenser |

Var med den 19-22 oktober för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik och skapa omställningskraft i kommunerna för hållbara städer och samhällen!

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande och Rådet för hållbara städer, med totalt 18 myndigheter och organisationer, arrangerar en digital konferens med fokus på Mål 11 i Agenda2030.

För vem?

Konferensen vänder sig till dig som forskar eller arbetar med samhällsplanering, samhällsbyggande och hållbarhet i till exempel en kommun eller en region.

SLU deltar bland annat i följande programpunkter:

  • Barnkonventionen - Hur skapar vi hållbara platser för barn i framtidens samhällen? (Måndag 19 okt kl 13:00-14:30)
  • Vägledning för grönplanering: Hur stor måste en park vara för att kallas park? - om mått och riktvärden för grönstruktur (Onsdag 21 okt kl 11:00-12:30)

Fakta

Tid: 2020-10-19 00:00 - 2020-10-22 00:00
Ort: Online
Lokal: Digital konferens
Arrangör: Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande och Rådet för hållbara städer, med totalt 18 ingående organisationer.
Pris: Kostnadsfritt
Mer information:

Arrangörer

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande ska ta fram kunskap för nya lösningar inom samtliga samhällssektorer och bidra till att skapa ett hållbart och inkluderande samhälle.

Rådet för hållbara städer är ett forum bestående av elva statliga myndigheter samt SKR och Länsstyrelsen. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling.Kontaktinformation

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se