19
jun
Kulbäcksliden, Vindeln, Umeå

Exkursion med forskarskolan BECFOR den 19 juni 2019

evenemang |
Komposit_300x300_Emma_Holmstrom.jpg

Exkursionen, som går till Kulbäckslidens försökspark, Vindeln, är en del av forskarskolan BECFORs satsning på ökad samverkan mellan forskare och samhälle.

Exkursionen kommer att vara på Kulbäcksliden, huvuddelen av dagen på en exkursionsslinga i grupper med paus för lunch. På eftermiddagen avslutar vi med en punkt i ett blädningsförsök i två halvgrupper. Samling på morgonen vid SLU i Umeå för gemensam resa till Kulbäcksliden.

  • På schemat står bland annat:
  • Tall vs Gran? Vi diskuterar våra vanligaste trädslag och tittar på skillnader i plantetablering, tillväxt, bärförekomst m.m.
  • Möjlig tillväxt i framtida skogen, precision och planering
  • Sköta löv i barrskogen, hur sköter vi inblandning av björk eller bevarar evighetsträd, i röjning och gallringsfas.
  • Föryngring av tall: Storskalig störning eller hyggesfria metoder?
  • Hyggesfritt i granskogen, skötsel och biodiversitet

 Välkomna!

Anmälan

Fakta
Tid: 2019-06-19 -
Ort: Umeå
Lokal: Kulbäcksliden, Vindeln
Arrangör: Forskarskolan BECFOR
Sista anmälningsdag: 15 maj 2019
Pris: 300 SEK
Sidansvarig: gustaf.egnell@slu.se