CV-sida

Vera Franke

Jag är doktorand i forskargruppen Organisk Miljökemi. Mitt mål är att utveckla innovativa metoder för nedbrytning av per- och polyfluorade alkylsubstanser (PFAS) i dricksvatten.

Forskning

Högfluorerade alkylsubstanser används mycket i industrin och som t. ex. impregneringsmedel, i rengöringsmedel eller i brandsläckningsskum. De är persistenta, kan ha bioackumuleringspotential och även negativa hälsoeffekter. På grund av deras kemiska egenskaper sprids dem i miljön där dem lagras. Dem har också hittats i dricksvatten.
Konventionella rengöringsmetoder i reningsverken förmår inte att ta bort eller bryta ner PFAS på ett effektivt sätt. I mitt projekt fokuserar jag på att utveckla mer avancerade och effektivare rengöringsmetoder som är mindre kostnads intensiv och kan användas för vattenrengöring i framtiden.

Bakgrund

Kandidatexamen i kemi; Masterexamen i miljökemi

Handledning

  • Docent Lutz Ahrens, Institutionen för vatten och miljö, SLU
  • Professor Karin Wiberg, Institutionen för vatten och miljö, SLU
  • Philip McCleaf, Uppsala Vatten

Kontaktinformation