CV-sida

Rikard Sundin

Arbetar främst med administration av Svenska artprojektets stöd till taxonomisk forskning, inventering och vetenskapliga biologiska samlingar. Rikard är sekreterare i Svenska artprojektets styrgrupp och Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté.

Presentation

Rikard har ett brett biologiskt allmänkunnande, med specialkunskaper framför allt inom mykologi (särskilt lichenologi), naturvård och trädgårdsodling.

Bakgrund

Rikard har disputerat i systematisk botanik vid Stockholms universitet och har tidigare arbetat bland annat på Naturhistoriska riksmuseet, The Natural History Museum och Bergianska trädgården.

Publikationer i urval

Svenska artprojektet

Karlsson, A., Berggren, M., Lundin, K. & R. Sundin. 2014. Svenska artprojektets marina inventering - slutrapport. ArtDatabanken rapporterar 16. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 48 s.

Strand, M. & Sundin, R. 2014. Norska artprojektet - till havs, till lands och under jorden! Fauna & Flora 109(4):42-45.

Sundin, R. 2010. Artprojektets hjältar - på jakt bland haröron, vedgallmyggor och svarta prickar. Fauna & Flora 105(2): 2-8.

Sundin, R. 2014. Svenska artprojektet - tolv år av spännande upptäcker. Fauna & Flora 109(3): 44-47.

Sundin, R. 2014. Tolv forskare på jakt efter det okända livet runtom i Sverige. Fauna & Flora 109(3): 48-58.

Sundin, R. & Gärdenfors, U. 2012. Svenska artprojektets vetenskapliga del - de första tio åren (2002-2011). ArtDatabanken rapporterar 12. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 56 s.

Biologiska samlingar

Sundin, R. 2003. En charmigt inbäddad pärla: Göteborgs naturhistoriska museum. Fauna & Flora 98(3): 32-33.

Sundin, R., Nordqvist Johansson, R. & Samuelsson, J. (red.) 2004. Naturhistoriska samlingar - kunskapsbanker för framtiden. ArtDatabanken, Uppsala. Utgiven i samarbete med NAMSA. 20 s.

Floristik

Aronsson, M., Herber, I. & Sundin, R. 1992. Stockholmstraktens lavar. Del I: Absconditella-Chrysothrix. Med ett inledande kapitel om Stockholmstraktens lichenologiska utforskande. Botaniska Sällskapet i Stockholm. Stockholm, 84 s.

Aronsson, M., Herber, I. & Sundin, R. 1993. Stockholmstraktens lavar. Del II: Cladonia-Lecanora. Botaniska Sällskapet i Stockholm, Stockholm, 68 s.

Aronsson, M., Herber, I. & Sundin, R. 1995. Stockholmstraktens lavar. Del III: Lecidea-Pyrrhospora. Botaniska Sällskapet i Stockholm, Stockholm, 72 s.

Aronsson, M., Herber, I. & Sundin, R. 1998. Stockholmstraktens lavar. Del IV: Racodium-Xylographa. Botaniska Sällskapet i Stockholm, Stockholm, 116 s.

Nordin, A., Sundin, R. & Thor, G. Lavinventering i ängen. Rindi 10(1): 35-36.

Sundin, R. 1998. Arthonia arthonoides reported from Sweden. Graphis scripta 9: 1-3.

Populärvetenskap

Gårder, L., Kustås, K. & Sundin, R. Den botaniska julen - växterna i grytan och runt granen. Bergianska trädgården, Stockholm, 56 s.

Sundin, R. 2004. Bättre ordning bland lavarna. Fauna & Flora 99(4): 30-32.

Sundin, R. 2009. Massdöd bland humlor - myt och verklighet. Fauna & Flora 104(4): 13.

Systematik och taxonomi

Lohtander, K., Myllys, L., Källersjö, M. & Tehler, A. 1998. The species pair concept in the lichen Dendrographa leucophaea (Arthoniales); analyses based on ITS sequences. The Bryologist 101: 404-411.

Nordin, A., Sundin, R. & Thor, G. 1995. Two sorediate crustose lichens assigned to Lecanora. Nordic Journal of Botany 15(5): 553-556.

Sundin, R. 1999. Phylogenetic and taxonomic studies of the genus Arthonia. Doktorsavhandling, Stockholms universitet.

Sundin, R. & Tehler, A. 1996. The genus Dendrographa. Bryologist 99(1): 19-31.

Sundin, R. & Tehler, A. 1998. Phylogenetic studies of the genus Arthonia. The Lichenologist 30: 381-413.

Sundin, R., Thor, G. & Frisch, A. 2012. A literature review of Arthonia s. lat. Bibliotheca Lichenologica 108: 257-290.

Tehler, A., Myllys, L., Lohtander, K. & Sundin, R. 1997. On the identity of the genera Hubbsia and Reinkella (Roccellaceae). Symbolae botanicae upsalienses 32(1): 255-265.


Kontaktinformation