CV-sida

Ola Lundin

Ola Lundin
Ola Lundins forskning fokuserar på insektsskadegörarnas och nyttoinsekternas interaktioner med grödorna. Forskningen omfattar interaktionernas drivkrafter och skördepåverkan, samt hur funktionellt viktiga insekter i jordbruket (pollinerare, skadegörare och naturliga fiender) kan hanteras och förvaltas.

Presentation

Min doktorsavhandling handlade om pollinering och kontroll av skadegörare i rödklöverfröodling.

Under min postdoc vid University of California Davis undersökte jag hur blomremsor kan användas för att stödja pollinering och kontroll av skadegörare i mandel-, vattenmelon- och tomatodlingar.

Nuvarande forskningsprojekt:

Växtskydd mot sniglar och rapsjordloppor vid etablering av höstraps. Med Riccardo Bommarco, Georg Carlsson och Albin Gunnarson. Finansierat av Stiftelsen lantbruksforskning 2019-2021. 

Optimerad pollinering av åkerbönor för hållbar tillgång till växtprotein. Finansierat av Formas 2017-2019.

Integrerat växtskydd mot jordloppor i vårraps. Med Riccardo Bommarco. Finansierat av Stiftelsen lantbruksforskning 2017-2019.

Jag är också biträdande handledare till Chloë Raderschall som arbetar med en doktorsavhandling om växtskyddets ekologi i åkerbönor.

Publikationer i urval

Vetenskapliga publikationer:

Lundin, O. 2019. No-till protects spring oilseed rape (Brassica napus L.) against crop damage by flea beetles (Phyllotreta spp.). Agriculture, Ecosystems & Environment. Accepted. 

Lundin, O., K. L. Ward & N. M. Williams. 2019. Identifying native plants for coordinated habitat management of arthropod pollinators, herbivores and natural enemies. Journal of Applied Ecology 56: 665-676.

Rundlöf, M., O. Lundin & R. Bommarco. 2018. Annual flower strips support pollinators and potentially enhance red clover seed yield. Ecology and Evolution 8: 7974–7985.

Lundin, O., Å. Myrbeck & R. Bommarco. 2018. The effects of reduced tillage and earlier seeding on flea beetle (Phyllotreta spp.) crop damage in spring oilseed rape (Brassica napus L.). Crop Protection 107: 104-107.

Lundin, O., G. P. Svensson, M. C. Larsson, G. Birgersson, V. Hederström, Å. Lankinen, O. Anderbrant & M. Rundlöf. 2017. The role of pollinators, pests and different yield components for organic and conventional white clover seed yields. Field Crops Research 210: 1-8.

Lundin, O., K. L. Ward, D. R. Artz, N. K. Boyle, T. L. Pitts-Singer & N. M. Williams. 2017. Wildflower plantings do not compete with neighboring almond orchards for pollinator visits. Environmental Entomology 46: 559-564.

Lundin, O., M. Rundlöf, H.G. Smith & R. Bommarco. 2016. Historical change and drivers of insect pest abundances in red clover seed production. Agriculture, Ecosystems & Environment 233: 318-324.

Lundin, O., M. Rundlöf, H.G. Smith, I. Fries & R. Bommarco. 2015. Neonicotinoid insecticides and their impacts on bees: A systematic review of research approaches and identification of knowledge gaps. PLoS One 10: e0136928.

Nyabuga, F., D. Carrasco, L. Ranåker, M.N. Andersson, G. Birgersson, M.C. Larsson, O. Lundin, M. Rundlöf, O. Anderbrant & O. Anderbrant. 2015. Abundance patterns and odor-mediated host choice by clover seed weevils, Apion fulvipes and Apion trifolii (Coleoptera: Apionidae). Journal of Economic Entomology 108: 492-503.

Lundin, O., H.G. Smith, M. Rundlöf & R. Bommarco. 2013. When ecosystem services interact: crop pollination benefits depend on the level of pest control. Proceedings of the Royal Society - Series B 280: 20122243.

Lundin, O., M. Rundlöf, H.G. Smith & R. Bommarco. 2012. Towards integrated pest management in red clover seed production. Journal of Economic Entomology 105: 1620-1628. 

Bommarco, R., O. Lundin, H.G. Smith & M. Rundlöf. 2012. Drastic historic shifts in bumble bee community composition in Sweden. Proceedings of the Royal Society - Series B 279: 309-315.

Andersson, M.N., M. Larsson, G.P. Svensson, G. Birgersson,  M. Rundlöf, O. Lundin, Å. Lankinen & O. Anderbrant. 2012. Characterization of olfactory sensory neurons in the white clover seed weevil, Apion fulvipes (Coleoptera: Apionidae). Journal of Insect Physiology 58: 1325-1333.


Övriga publikationer:

Lundin, O. 2019. Stubb stoppar loppor. Svensk Frötidning 2: 7-9.

Lindström, S. & O. Lundin. 2018. Locka nyttodjur med blommor. Arvensis 3: 14-15

Lundin, O. Utan tvivel – se upp för klöverspetsvivel. 2018. Svensk frötidning 3: 23-24.

Lundin, O., C. Raderschall, R. Bommarco & S. Lindström. 2018. Pollinering och växtskydd lyfter skörden i åkerbönor. Arvensis 1: 30-31.

Lundin, O. 2016. Neonikotinoiders påverkan på nyttodjur. Växtskyddsnotiser 70: 1-3.

Lundin, O. 2016.  Vårrapsodling möjlig utan neonikotinoider. Lantmannen 5: 62-63.

Lundin, O. 2016. Jordloppornas hemliga liv. Lantmannen 1: 34. 

Lundin, O. & R. Bommarco. 2016. Neonikotinoider och bin – en systematisk genomgång av den vetenskapliga litteraturen. Jordbruksverket, Jönköping.

Lundin, O. & R. Bommarco. 2015. Såtid avgjorde jordloppornas påverkan 2014. Svensk frötidning 2: 22-24.

Lundin, O. 2015. Modell ger ökad förståelse för biologisk bekämpning av skadegörare. Växtskyddsnotiser 69: 1-3.

Stephansson, D & O. Lundin. 2015. Klöverspetsvivlar – och några andra skadeinsekter på klöver. Faktablad om växtskydd, Jordbruk 86J. Sveriges lantbruksuniversitet.

Potts S., Biesmeijer K., Bommarco R., Breeze T., Carvalheiro L., Franzen M., Gonzalez-Varo J.P., Holzschuh A., Kleijn D., Klein A.-M., Kunin, B., Lecocq T., Lundin O., Michez D., Neumann P., Nieto A., Penev L., Rasmont P., Ratamaki O., Riedinger V., Roberts S.P.M., Rundlof M., Scheper J., Sorensen P., Steffan-Dewenter I., Stoev P., Vila M., Schweiger O. 2015. Status and trends of European pollinators. Key findings of the STEP project. Pensoft Publishers, Sofia, 72 pp. 

Rundlöf, M., O. Lundin & R. Bommarco. 2012. Växtskyddsmedlens påverkan på biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. Center for Chemical Pesticides, Swedish University of Agricultural Sciences. CKB report 2012:2.

Lankinen, Å., O. Anderbrant, M.N. Andersson, G. Birgersson, M. Larsson, O. Lundin, M. Rundlöf & G.P. Svensson. 2012. Bekämpning av klöverspetsvivlar i klöverfröodlingar: Ny forskning tar hjälp av insekters kemiska doftspråk. Svensk frötidning 2: 32-34.

Lundin, O. 2009. Klöverspetsvivlar i rödklöverfröodling – naturliga fiender hjälper till. Svensk frötidning 3: 16-17.


Kontaktinformation
Postdoktor vid Institutionen för ekologi; Enheten för lantbruksentomologi
Telefon: 018-673402
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala