CV-sida

Niclas Högberg

Niclas Högberg

Presentation

Jag arbetar som postdoc vid enheten för veterinärmedicinsk epidemiologi. Fokus i min forskning ligger på precisionsdjurhållning och användandet av olika typer av sensorteknik för monitorering av djurhälsa och djurvälfärd.

I dagsläget arbetar jag främst inom projektet Visionary Welfare. I projeket utvecklar vi ett system för observera olika djursvälfärdsmått hos mjölkkor med multisensorteknologi och datorseende.

Jag försvarade min avhandling "Sensing the worms – Automated behaviour monitoring for detection of parasitim in grazing livestock" under våren 2021. Vi undersökte om infektioner med mag-tarmparasiter påverkar beteendemönster på gruppnivå hos nötkreatur och lamm och om avvikelser hos infekterade individer kan registreras med sensorer.

Efter disputationen har jag fortsatt arbeta med olika projekt som fokuserar på precisionsdjurhållning hos både mjölkkor och betesdjur. 

Undervisning

Jag är involverad i epidemiologiundervisningen för veterinärstudenter.

Samverkan

Forskning:

Sony Nordic, Högskolan Dalarna, RISE, Växa. 

Bakgrund

Veterinärexamen, SLU, Uppsala, 2013

Veterinärmedicine doktor, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, 2021

Handledning

Pågående doktorander:

Adrien Kroese - Biträdande handledare.

Anna Leclercq - Biträdande handledare.

Publikationer i urval

Högberg, N., Hessle, A., Lidfors, L., Baltrušis, P., Claerebout, E., Höglund, J., 2021a. Subclinical nematode parasitism affects activity and rumination patterns in first-season grazing cattle. Animal 15, 100237. https://doi.org/10.1016/j.animal.2021.100237

Högberg, N., Hessle, A., Lidfors, L., Enweji, N., Höglund, J., 2021b. Nematode parasitism affects lying time and overall activity patterns in lambs following pasture exposure around weaning. Vet. Parasitol. 296, 109500. https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2021.109500

Herlin, A., Brunberg, E., Hultgren, J., Högberg, N., Rydberg, A., Skarin, A., 2021. Animal Welfare Implications of Digital Tools for Monitoring and Management of Cattle and Sheep on Pasture. Animals 11, 829. https://doi.org/10.3390/ani11030829

Högberg, N., Höglund, J., Carlsson, A., Saint-Jeveint, M., Lidfors, L., 2020. Validation of accelerometers to automatically record postures and number of steps in growing lambs. Appl. Anim. Behav. Sci. 229, 105014. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2020.105014

Högberg, N., Lidfors, L., Hessle, A., Arvidsson Segerkvist, K., Herlin, A., Höglund, J., 2019. Effects of nematode parasitism on activity patterns in first-season grazing cattle. Vet. Parasitol. X 1, 100011. https://doi.org/10.1016/j.vpoa.2019.100011

Segerkvist, K.A., Höglund, J., Österlund, H., Wik, C., Högberg, N., Hessle, A., 2020. Automatic weighing as an animal health monitoring tool on pasture. Livest. Sci. 240, 104157. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2020.104157


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för epidemiologi
Telefon: +4618672958
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala