CV-sida

Mariana Pires Braga

Mariana Pires Braga
Jag är en postdoc hos SLU och i mitt nuvarande projekt kommer jag att analysera förändringar i fjäril-värdväxt nätverkens struktur, stabilitet och återhämtningsförmåga, historiskt, i nutid och i framtiden. Utöver att förutspå framtiden för europeiska fjärilar så kommer vårt projekt att ta fram ett ramverk som gör det möjligt att forska på framtida förändringar i parasit-värd-nätverk i alla möjliga sammanhang.

Forskning

Jag är intreserad av hur art samspelet utvecklas. Min favorit biologiska system är fjärilar och deras värdväxter.

Bakgrund

Jag kommer från Brasilien och flyttade till Sverige för att doktorera på Stockholms universitet.

Publikationer i urval

Celorio-Mancera, M.P., R.A. Steward, P. Pruisscher, A. Smialowska, M. P. Braga, N. Janz, C. W. Wheat,  and S. Nylin. Larval transcriptomes reflect the evolutionary history of plant-insect associations. Evolution, accepted.

Schwery O., B. Sipley, M. P. Braga, Y. Yang, R. Rebollo, P. Zu. Plant Scent and Plant-Insect Interactions – Review and Outlook from a Macroevolutionary Perspective. Journal of Systematics and Evolution, accepted.

Dismukes, W., M. P. Braga, D. H. Hembry, T. A. Heath, and M. J. Landis. 2022. Cophylogenetic Methods to Untangle the Evolutionary History of Ecological Interactions. Annu Rev Ecol Evol Syst 53:275–298.
 DOI: 10.1146/annurev-ecolsys-102320-112823

Braga, M. P., and N. Janz. 2021. Host repertoires and changing insect–plant interactions. Ecol Entomol, DOI: 10.1111/een.13073.
 
Braga, M. P., N. Janz, S. Nylin, F. Ronquist, and M. J. Landis. 2021. Phylogenetic reconstruction of ancestral ecological networks through time for pierid butterflies and their host plants. Ecol Lett, DOI: 10.1111/ele.13842.
 
Braga, M. P., M. J. Landis, S. Nylin, N. Janz, and F. Ronquist. 2020. Bayesian Inference of Ancestral Host-parasite Interactions under a Phylogenetic Model of Host Repertoire Evolution. Syst Biol, 69:1149–1162. DOI: 10.1093/sysbio/syaa019
 
Braga, M. P., P. R. Guimarães, C. W. Wheat, S. Nylin, and N. Janz. 2018. Unifying host associated diversification processes using butterfly-plant networks. Nature Comms 9:5155. DOI: 10.1038/s41467-018-07677-x

Braga, M. P., S. B. L. Araujo, S. Agosta, D. Brooks, E. Hoberg, S. Nylin, N. Janz, and W. A.Boeger. 2018. Host use dynamics in a heterogeneous fitness landscape generates oscillations in host range and diversification. Evolution 72:1773–1783. DOI: 10.1111/evo.13557
 
Nylin, S., S. Agosta, S. Bensch, W. A. Boeger, M. P. Braga, D. R. Brooks, M. L. Forister, P. A. Hambäck, E. P. Hoberg, T. Nyman, A. Schäpers, A. L. Stigall, C. W. Wheat, M. Österling, and N. Janz. 2018. Embracing Colonizations: A New Paradigm for Species Association Dynamics. Trends Ecol Evol 33:4–14. DOI: 10.1016/j.tree.2017.10.005

Araujo, S. B. L., M. P. Braga, D. R. Brooks, S. J. Agosta, E. P. Hoberg, F. W. von Hartenthal, and W. A. Boeger. 2015. Understanding Host-Switching by Ecological Fitting. PLoS ONE 10:e0139225. DOI: 10.1371/journal.pone.0139225


Kontaktinformation

Postdoktor vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för insektsekologi
Postadress:
Inst för ekologi, Box 7044
756 51 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala