CV-sida

Lina Göransson

Lina Göransson
Jag är forskare vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa, på avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa i Skara. Jag är framför allt intresserad av välfärd hos lantbruksdjur och tillämpad forskning inom detta område.

Presentation

Jag disputerade 2022 med avhandlingen Good enough? Animal welfare in organic poultry production. Min forskning handlar främst om välfärd hos värphöns och slaktkycklingar i kommersiell produktion, men jag jobbar även mer än gärna med kor och grisar. Jag har också ett stort intresse för etik och hållbarhetsfrågor i relation till framför allt djur inom animalieproduktion.

Bakgrund

Jag är veterinär och arbetade efter examen vid SLU 2016 som distriktsveterinär i Skaraborg. Sedan 2019 går jag en specialistutbildning (residency) för veterinärer inom djurvälfärd, etik och lagstiftning vid European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine (ECAWBM).

Publikationer i urval

Göransson, L.; Abeyesinghe, S.; Yngvesson, J.; Gunnarsson, S. How are they really doing? Animal welfare on organic laying hen farms in terms of health and behaviour. British Poultry Science (2023), 64(5), 552-564. https://doi.org/10.1080/00071668.2023.2241829 

Göransson, L.; Abeyesinghe, S.; Gunnarsson, S.; Yngvesson, J. Easier said than done! Organic farmers consider free-ranging important for laying hen welfare but outdoor areas need more shelter – important gaps between research and practice. British Poultry Science (2023), 64(5), 544-551. https://doi.org/10.1080/00071668.2023.2220650 

Bestman, M.; van Niekerk, T.; Göransson, L.; Ferrante, V.; Gunnarsson, S.; Grilli, G.; Arndt, S.; Rodenburg, B. Free-range use and intestinal parasites in organic/free-range laying hens. Journal of Applied Poultry Research (2023), 32, 2, 100321. https://doi.org/10.1016/j.japr.2022.100321

Göransson, L.; Gunnarsson, S.; Wallenbeck, A.; Yngvesson, J. Behaviour in Slower-Growing Broilers and Free-Range Access on Organic Farms in Sweden. Animals (2021), 11, 2967. https://doi.org/10.3390/ani11102967

Göransson, L.; Yngvesson, J.; Gunnarsson, S. Bird Health, Housing and Management Routines on Swedish Organic Broiler Chicken Farms. Animals (2020), 10, 2098. https://doi.org/10.3390/ani10112098

Gunnarsson, S.; Arvidsson Segerkvist, K.; Göransson, L.; Hansson, H.; Sonesson, U. Systematic Mapping of Research on Farm-Level Sustainability in Egg and Chicken Meat Production. Sustainability (2020), 12, 3033. https://doi.org/10.3390/su12073033

Länkar