CV-sida

Katarina Kyllmar

Katarina Kyllmar

Kontaktinformation

Forskningsledare vid Institutionen för mark och miljö; Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet
Telefon: +4618672597
Postadress:
Institutionen för mark och miljö
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala