CV-sida

Katarina Kyllmar

Katarina Kyllmar

Kontaktinformation
Forskningsledare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård
Telefon: 018-672597
Postadress:
Box 7014
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se