CV-sida

Julia Aldberg

Julia Aldberg

Presentation

Julia arbetar som forskare inom företagsekonomi med inriktning mot hållbar utveckling. Hon är särskilt intresserad av produktion och konsumtion av mat ur ett hållbarhetsperspektiv.

Mer specifikt är hon intresserad av hållbara kostvanor när det gäller t.ex. märkning men också innovationer, som hampabaserade livsmedel. Till exempel undersöker hon just nu vilken roll hampabaserade livsmedel har inom en cirkulär bioekonomi. 

Undervisning

Hon bidrar till undervisning och handledning av studenter och har ett stort intresse för att utveckla pedagogisk undervisningsmaterial. 

Publikationer i urval

Airike, P.-E., Rotter, J. & Mark-Herbert, C. (2016). Corporate Social Responsibility in the Electronics Supply Chain - Motivations and Challenges of Multi-Stakeholder Collaboration. Journal of Cleaner Production, 131, 639-648.   

Rotter, J.P., Airike, P.-E. & Mark-Herbert C. (2014). Exploring Political Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains. Journal of Business Ethics 125(4), 581-599.

Rotter, J.P., Özbek, N. & Mark-Herbert, C. (2012). Exploring Corporate Social Responsibility in Food Retail Category Management. Social Business 2(3), 223-241. 

Rotter, J.P., Özbek, N. & Mark-Herbert, C. (2012). Private-public Partnerships: Corporate Responsibility Strategy in Food Retail. International Journal of Business Excellence 5(1/2), 5-20.

Rotter, J.P. & Mark-Herbert, C. (2019). Vegoganic: The Dilemma of Arsenic in Rice Products. Emerald Emerging Markets Case Study 9(2). https://doi.org/10.1108/EEMCS-05-2018-0064

Rotter, J.P. & Mark-Herbert, C. (2013). Corporate Social Responsibility in Swedish Food Retail: The Case of Tiger Shrimp. International Food and Agribusiness Review 16(3), 167-176. 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för skogsekonomi
Telefon: 018-671751
Postadress:
Institutionen för Skogsekonomi
Box 7060
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala