CV-sida

Johanna Penell

Johanna Penell
Universitetslektor i djuromvårdnad, docent i veterinärmedicinsk epidemiologi, vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Presentation

Jag arbetar med forskning och undervisning inom djuromvårdnad och epidemiologi, främst hund, katt och häst. Jag är även mycket engagerad i utbildningsfrågor och som vicedekan har jag ansvar för fakultetens utbildningsprogram och leder därmed fakultetens programnämnd. Vidare representerar jag fakulteten i SLUs utbildningsnämnd samt är ledamot av fakultetens fakultetsnämnd.

Under 2022 är jag SLUs representant som expert i regeringsutredningen "En hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur" (Dir. 2021:42), sitter som sakkunnig för UKÄ i utvärdering av ett lärosätes kvalitetsarbete, samt gör mitt tredje och avslutande år som extern utvärderare inom University College Dublins veterinary nursing-program. 

Undervisning

Jag undervisar i veterinärmedicinsk epidemiologi, biostatistik och vetenskaplig metodik på djursjukskötarprogrammet samt handleder och examinerar självständiga arbeten inom djuromvårdnad. 

Forskning

Pågående forskningsprojekt inkluderar projekt inom vårdhygien med doktorand på SLU samt externa samarbetspartners, ett projekt inom mikrobiom hos häst med en klinisk behandlingsstudie i England, samt smärtbehandling hos hund med ledsmärta.  Nyligen avslutade projekt är ägares och klinikpersonals uppfattning om tandhälsa hos katt samt bakteriell kontamination av tandutrustning till häst. Vidare är jag SLUs kontaktperson i ett pedagogiskt EUprojekt om Progressionstestning för veterinärutbildning, med samarbetspartners i Norge, Finland, Danmark, Nederländerna och Tyskland.

Min bakgrund inkluderar miljömedicinsk forskning om hälsoeffekter hos människa av exponering av luftföroreningar och miljögifter. 

Samverkan

Samarbete med de andra nordiska veterinärutbildningarna samt norra Europa. Forskningssamarbete med kollegor i the UK (tidigare projekt inom livslängd hos hund, nu om microbiom hos häst). Samverkan med flertalet olika myndigheter och organisationer i Sverige relaterat till veterinär- och djursjukskötarbranschen. 

Bakgrund

Jag är legitimerad veterinär, VMD, docent. Tilldelades SLUs pedagogiska pris för lärarlag 2022.

Handledning

Avlutat handledarskap inom veterinärmedicinsk virologi hos häst (veterinär Helena Back, SVA, 2015) samt miljömedicinsk epidemiologi inom hälsoeffekter av luftföroreningar (Michal Korek, KI, 2015).

Pågående huvudhandledarskap inom vårdhygien, planerad disputation våren 2024 (veterinär Todd Alsing-Johansson, SLU). Biträdande handledare licentiat, planerad examination våren 2023 (veterinär Anja Pedersen, SLU)

Publikationer i urval

Muntlig presentation 2022

Assessment of bacterial loads in a veterinary operating room and associations with staff related factors. Todd Alsing-Johansson, Karin Bergström, Susanna Sternberg Lewerin, Anna Bergh, Johanna Penell. ISVEE 16, Kanada, 7-12 August

Poster vid vetenskaplig konferens 2022:

The process of creating a new veterinary curriculum in 6 months. Helene Hamlin, Karin Vargmar and Johanna Penell, ISVEE 16, Kanada, 7-12 August

Peer assessment in veterinary epidemiology and biostatistics taught to veterinary nursing students. Johanna Penell. ISVEE 16, Kanada, 7-12 August

Publikationer

Dental Problems and Prophylactic Care in Cats-Knowledge and Perceptions among Swedish Cat Owners and Communication by Veterinary Care Staff.Oskarsson K, Axelsson Puurtinen L, Penell JC.Animals (Basel). 2021 Aug 31;11(9):2571. doi: 10.3390/ani11092571.

Bacterial Contamination of Equine Dentistry Equipment-Effect of Cleaning and Disinfection.Alsing-Johansson T, Pedersen A, Bergström K, Sternberg-Lewerin S, Penell J, Bergh A.Animals (Basel). 2021 Aug 5;11(8):2320. doi: 10.3390/ani11082320.

Concentrations of nine endogenous steroid hormones in 70-year-old men and women.Penell JC, Kushnir MM, Lind L, Bergquist J, Bergquist J, Lind PM, Naessen T.Endocr Connect. 2021 May 13;10(5):511-520. doi: 10.1530/EC-21-0045.

Parasite Occurrence and Parasite Management in Swedish Horses Presenting with Gastrointestinal Disease-A Case-Control Study.Hedberg-Alm Y, Penell J, Riihimäki M, Osterman-Lind E, Nielsen MK, Tydén E.Animals (Basel). 2020 Apr 7;10(4):638. doi: 10.3390/ani10040638.

Body weight at 10 years of age and change in body composition between 8 and 10 years of age were related to survival in a longitudinal study of 39 Labrador retriever dogs.Penell JC, Morgan DM, Watson P, Carmichael S, Adams VJ.Acta Vet Scand. 2019 Sep 9;61(1):42. doi: 10.1186/s13028-019-0477-x.

Länkar

Publikationslista: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=penell+J&sort=date


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Avdelningen för djuromvårdnad
Telefon: +4618673413, +46730858031
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala