CV-sida

Joachim de Miranda

Joachim Rodrigues De Miranda
Jag är docent och forskare inom bihälsa, med speciellt intresse för virus och deras förhållande med honungsbin, humlor och solitärbin.

Presentation

Jag har forskat med honungsbihälsa i mer än 20 år, de sista 15 år på SLU, och med molekylär-evolutionär virologi i mer än 30 år. De sista år har min forskningsområdet utbred sig för att inkludera humlor och solitärbin, och hur pollinatörens gemensamma pathosphere påverkas av olika faktorer i det odlade landskappet, b.a. exponering för bekämpningsmedel.

Jag ingår i en forskargrupp vid institutionen för ekologi som arbetar mestadels med honungsbin, deras sjukdomar och hur den påverkas av interna och externa faktorer. För närvarande har vi forskningsfokus på samspelet mellan olika parasiter, patogener, symbiotiska mikrober och bekämpningsmedel och hur de påverkar individuella bins och hela bisamhällens hälsa.

Undervisning

Jag undervisar i den årligt återkommande fristående kurs på grundnivå "Bin, biodling och pollinering" som organiseras av mina kollegor i gruppen och är mycket uppskattad av både svenska och internationella studenter.

Jag undervisar också på forskarnivå i kurs "Writing Scientific Papers" som försöker förbättra skriftlig kommunikation bland blivande forskare.  


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för Lantbruksentomologi
Telefon: +4618672437
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala

Publikationslista: