CV-sida

Jasmine Zhang

Jasmine Zhang
Läs mer om Jasmine Zhang på engelska.

Kontaktinformation

Postdoktor vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för insektsekologi
Postadress:
Inst för ekologi, Box 7044
756 51 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala