CV-sida

Ivana Rodriguez Ewerlöf

Ivana Rodriguez Ewerlöf
Forskningsområde: Sjukdomsspridningsmodellering, nätverksanalys av djurförflyttningar, digitalisering, djurhälsa.

Presentation

Jag är anställd som doktorand på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll, samt tillhör SLU, institutionen för husdjurens miljö och hälsa. 

Forskning

I mitt doktorandprojekt som startade 2022 undersöker vi hur djurförflyttningar är kopplade till spridningen av bakterien Mycoplasma bovis som orsakar djurhälsoproblem i nötbesättningar. En matematisk spridningsmodell utvecklas där olika kontrollåtgärder testas. Resultatet utvärderas tillsammans med, och kommuniceras med, veterinärer, lantbrukare och andra intressenter.

Jag har även deltagit i andra forskningsprojekt om bland annat djurskyddskontroller och digitalisering av data från veterinärsektorn.

Publikationer i urval

2023. Data workflows and visualization in support of surveillance practice.
https://doi.org/10.3389/fvets.2023.1129863

2022. Swedish dairy farmers’ perceptions of animal welfare inspections.
https://doi.org/10.3389/fanim.2022.1079457 

2022. Swedish Trotting Horse Trainers’ Perceptions of Animal Welfare Inspections from Public and Private Actors.
https://doi.org/10.3390/ani12111441