CV-sida

Ida Ahlbeck Bergendahl

Ida Ahlbeck Bergendahl

Presentation

Jag har ett brett intresse för fiskbeteende, akvatisk ekologi och fiskeförvaltning.

I min nuvarande position jobbar jag framför allt med förvaltning av Atlantlax och projektledning inom EU's datainsamlingsprogram.

Forskning

2023-2024, Den invasiva puckellaxen: utbredning, reproduktionspotential och hot mot biologiskmångfald i Sverige

2013-2014, Postdoktoral forskare vid Pennsylvania State University, USA.  Projekt: Miljöberikningens effekter på den beteendemässiga utvecklingen hos bäckröding.

2012, Forskare, Systemekologiska institutionen vid Stockholms Universitet. Projekt: Gös i Himmerfjärden - ett biomanipulations projekt.

2008-2012, Doktorand vid Systemekologiska institutionen på Stockholms Universitet. Projekt: Gös i Himmerfjärden - en biomanipulation projekt.

Bakgrund

Doktorsexamen, Stockholms Universitet, 2012. Ämne: Marin ekologi. Avhandlingens titel: Living in a predation matrix – studies on fish and their prey in a Baltic Sea coastal area. Handledare: Professor Sture Hansson.

Magisterexamen, Linköpings Universitet, 2005. Ämne: biologi. Gren av studier: ekologi och miljövård.

Publikationer i urval

Ida Ahlbeck Bergendahl, Cairsty DePasquale, Anne Gro Vea Salvanes (in press) Fish learning and memory, Reference Module in Life Sciences (planned for publication in Encyclopedia of Fish Physiology, Second Edition edited by Sarah Alderman and Todd Gillis) Elsevier, 2022.

Staveley, T. A., & Ahlbeck Bergendahl, I. (2022). Pink salmon distribution in Sweden: The calm before the storm?. Ecology and Evolution, 12(8), e9194.

Braithwaite, Victoria & Ahlbeck Bergendahl, Ida. (2020). The Effects of Early Life Experience on Behavioural Development in Captive Fish Species. 10.1007/978-3-030-41675-1_5. 

Ahlbeck Bergendahl, I., Miller, S., Depasquale, C., Giralico, L., and Braithwaite, V. A. (2016) Becoming a better swimmer: structural complexity enhances agility in a captive‐reared fish. Journal of Fish Biology.

Ahlbeck Bergendahl, I., Holliland, P. B., Hansson, S., and Karlöf, O. (2017) Feeding range of age 1+ year Eurasian perch Perca fluviatilis in the Baltic Sea. Journal of Fish Biology, 90(5): 2060-2072.

Bergendahl, I.A., Salvanes, A.G.V. and Braithwaite V.A. (2016) Determining the effects of duration and recency of exposure to environmental enrichment. Applied Animal Behaviour Science, 176: 163–169.

Ahlbeck, I. and Holliland, P.B. (2012) Rearing environment affect important life skills in pikeperch (Sander lucioperca). Boreal Environment Research, 17:
291-304.

Holliland, P.B., Ahlbeck, I., Westlund, E. and Hanson, S. (2012) Ontogenetic and seasonal changes in diel vertical migration amplitude of the calanoid copepods
Eurytemora affinis and Acartia spp. in a coastal area of the northern Baltic Proper. Journal of plankton research 34: 298-307.

Ahlbeck, I., Hansson, S. and Hjerne, O. (2012) Evaluation of
diet analysis methods by individual based modelling. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 69: 1184-1201.

 


Kontaktinformation

Miljöanalysspecialist vid Institutionen för akvatiska resurser; Enheten för vandringsfisk
Telefon: +46104784250
Postadress:
Sötvattenslaboratoriet, Stångholmsvägen 2
17893 DROTTNINGHOLM
Besöksadress: Stångholmsvägen 2, Drottningholm