CV-sida

Ida Ahlbeck Bergendahl

Ida Ahlbeck Bergendahl

Presentation

Jag har ett brett intresse för fiskbeteende, akvatisk ekologi och fiskeförvaltning.

I min nuvarande position jobbar jag framför allt med förvaltning av Atlantlax och projektledning inom EU's datainsamlingsprogram.

Forskning

2023-2024, Den invasiva puckellaxen: utbredning, reproduktionspotential och hot mot biologiskmångfald i Sverige

2013-2014, Postdoktoral forskare vid Pennsylvania State University, USA.  Projekt: Miljöberikningens effekter på den beteendemässiga utvecklingen hos bäckröding.

2012, Forskare, Systemekologiska institutionen vid Stockholms Universitet. Projekt: Gös i Himmerfjärden - ett biomanipulations projekt.

2008-2012, Doktorand vid Systemekologiska institutionen på Stockholms Universitet. Projekt: Gös i Himmerfjärden - en biomanipulation projekt.

Bakgrund

Doktorsexamen, Stockholms Universitet, 2012. Ämne: Marin ekologi. Avhandlingens titel: Living in a predation matrix – studies on fish and their prey in a Baltic Sea coastal area. Handledare: Professor Sture Hansson.

Magisterexamen, Linköpings Universitet, 2005. Ämne: biologi. Gren av studier: ekologi och miljövård.

Publikationer i urval

Ahlbeck Bergendahl, I., DePasquale, C., & Salvanes, A.G.V. (In press) Fish Learning and Memory, Encyclopedia of Fish Physiology, Second Edition. 

Staveley, T. A., & Ahlbeck Bergendahl, I. (2022). Pink salmon distribution in Sweden: The calm before the storm?. Ecology and Evolution, 12(8), e9194.

Braithwaite, Victoria & Ahlbeck Bergendahl, Ida. (2020). The Effects of Early Life Experience on Behavioural Development in Captive Fish Species. 10.1007/978-3-030-41675-1_5. 

Ahlbeck Bergendahl, I., Miller, S., Depasquale, C., Giralico, L., and Braithwaite, V. A. (2016) Becoming a better swimmer: structural complexity enhances agility in a captive‐reared fish. Journal of Fish Biology.

Ahlbeck Bergendahl, I., Holliland, P. B., Hansson, S., and Karlöf, O. (2017) Feeding range of age 1+ year Eurasian perch Perca fluviatilis in the Baltic Sea. Journal of Fish Biology, 90(5): 2060-2072.

Bergendahl, I.A., Salvanes, A.G.V. and Braithwaite V.A. (2016) Determining the effects of duration and recency of exposure to environmental enrichment. Applied Animal Behaviour Science, 176: 163–169.

Ahlbeck, I. and Holliland, P.B. (2012) Rearing environment affect important life skills in pikeperch (Sander lucioperca). Boreal Environment Research, 17:
291-304.

Holliland, P.B., Ahlbeck, I., Westlund, E. and Hanson, S. (2012) Ontogenetic and seasonal changes in diel vertical migration amplitude of the calanoid copepods
Eurytemora affinis and Acartia spp. in a coastal area of the northern Baltic Proper. Journal of plankton research 34: 298-307.

Ahlbeck, I., Hansson, S. and Hjerne, O. (2012) Evaluation of
diet analysis methods by individual based modelling. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 69: 1184-1201.

 


Kontaktinformation

Miljöanalytiker vid Institutionen för akvatiska resurser; Enheten för vandringsfisk
Telefon: +46104784250
Postadress:
Sötvattenslaboratoriet, Stångholmsvägen 2
17893 DROTTNINGHOLM
Besöksadress: Stångholmsvägen 2, Drottningholm