CV-sida

Hans C Nilsson

Hans Nilsson
Verksamhetsledare Sekretariatet för Selektivt fiske. Ansvarig för SLU-Aqua, Havsfiskelaboratoriet infrastruktur

Undervisning

Principles of Fisheries Science

Forskning

Utveckling av selektiva fiskeredskap (trålar).

Fiskets påverkan på havsbotten (bentos)

Bentisk ekologi

Miljöanalys

Skonsamma fiskemetoder

Publikationer i urval

Santos, J., Herrmann, B., Mieske, B., Stepputtis, D., Krumme, U., and Nilsson, H. C., 2015. Reducing flatfish bycatch in roundfish fisheries. Fisheries Research, 184: 64-73. Elsevier B.V. 10 pp.

Eigaard, O. R., Bastardie, F., Breen, M., Dinesen, G. E., Hintzen, N. T., Laffargue, P., Mortensen, L. O., Nielsen, J. R., Nilsson, H.C., O´Neill, F. G., Polet, H., Reid, D. G., Sala, A., Sköld, M., Sørensen, T. K., Tully, O., Zengin, M., Rijnsdorp, A.D, 2016. Estimating seabed pressure from demersal trawls, seines, and dredges based on gear design and dimensions. Ices Journal of Marine Science, 73: 127–143. 17 pp.

Länkar

https://www.slu.se/selektivtfiske


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för akvatiska resurser; Havsfiskelaboratoriet, gemensamt
Telefon: +46104784040, +46722051480
Postadress:
Havsfiskelaboratoriet,
Turistgatan 5
453 30 LYSEKIL
Besöksadress: Turistgatan 5, Lysekil

Publikationslista: