CV-sida

Göran Sundblad

Göran Sundblad
Vänligen se den engelska versionen av denna sida

Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för akvatiska resurser; Enheten för Stora sjöar
Telefon: +46104784292
Postadress:
Sötvattenslaboratoriet, Stångholmsvägen 2
17893 DROTTNINGHOLM