CV-sida

Girma Gebresenbet

Girma Gebresenbet

Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik; Automation
Telefon: +4618671901, +46704245032
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala