CV-sida

Eva Forsgren

Eva Forsgren är samverkanslektor i biodling med fokus på bihälsa och ingår i den grupp vid institutionen för ekologi som forskar kring sjukdomar hos honungsbin. Hennes särskilda forskningsfokus inom gruppen är inriktat på bakteriella honungsbisjukdomar. Hon leder också arbetet vid Sveriges nationella referenslaboratorium för bihälsa.

Presentation

Eva Forsgren har arbetat med honungsbin på SLU i mer än 20 år, och ingår i en forskargrupp vid institutionen för ekologi som arbetar med honungsbin  deras sjukdomar . Gruppen, som forskar om patogener (sjukdomsalstrare) som orsakar sjukdom hos honungsbin, är väl känd både nationellt och internationellt särskilt när det gäller mikrosporidier (Nosema), bakteriesjukdomar (amerikansk och europeisk yngelröta), parasiterande kvalster (Varroa) och virus.

För närvarande ligger forskningsfokus på samspelet mellan olika parasiter, patogener och bekämpningsmedel samt den roll som sammansättningen av mikrobiomet hos honungsbin har i förhållande till individuella bins och hela bisamhällens hälsa.

Eva Forsgren ansvarar för den sjukdomsdiagnostik som SLU, på uppdrag av Jordbruksverket, tillhandahåller för Sveriges bitillsynsmän, och fungerar som kontaktperson gentemot EUs referenslaboratorium för bihälsa i Frankrike.

 

Undervisning

Undervisning och kontakten med studenter är en viktig länk mellan SLU och det omgivande samhället. Jag har varit ansvarig för och undervisar nu i en årligt återkommande fristående kurs på grundnivå, "Bin, biodling och pollinering" som är mycket uppskattad av både svenska och internationella studenter.

Forskning

Mitt forskningsområde är infektionssjukdomar hos honungsbin. Jag är intresserad av hur sjukdomar sprids både inom och mellan bisamhällen. Min egen forskning är i huvudsak inriktad på bakteriella sjukdomar och då främst amerikansk yngelröta, en anmälningspliktig sjukdom som är reglerad både i Europeisk och svensk lagstiftning.

Samverkan

I min roll som samverkanslektor i biodling med fokus på bihälsa vill jag på bästa sätt bidra till utvecklingen av hållbara strategier och praktiska åtgärder kring biodling.

Bakgrund

 

 

Publikationer i urval

        Grossar D, Kilchenmann V,  Forsgren E, Charrière J-D, Gauthier L, Chapuisat M, Dietemann V (2020). Putative determinants of virulence in Melissococcus plutonius, the bacterial agent causing European foulbrood in honeybees. Virulence 11:1, 554-567. https://doi.org/10.1080/21505594.2020.1768338

        Stephan JG, de Miranda JR, Forsgren E (2020). American foulbrood within a honeybee colony: spore-symptom relationship and feedbacks between disease and colony development. BMC Ecology 20:15. https://doi.org/10.1186/s12898-020-00283-w

        Lamei S, Stephan JG, Nilson B, Siewerts S, Riesbeck K, de Miranda JR, Forsgren E (2020). Feeding honeybee colonies with honeybee specific lactic acid bacteria (hbs-LAB) does not affect colony-level hbs-LAB composition or Paenibacillus larvae spore levels, although American foulbrood affected colonies harbor a more diverse hbs-LAB community. Microbial Ecology 79, 743–755. DOI: 10.1007/s00248-019-01434-3

        Stephan JG, Lamei S, Pettis JS, Riesbeck K, de Miranda JR, Forsgren E (2019). Honeybee-specific lactic acid bacterial supplements have no effect on American foulbrood infected honeybee colonies. Applied and Environmental Microbiology 85 (13). DOI: 10.1128/AEM.00606-19

        Locke B, Low M, Forsgren E (2019). An integrated management strategy to prevent outbreaks and eliminate infection pressure of American foulbrood disease in a commercial beekeeping operation. Preventive Veterinary Medicine 67, 48-52. DOI: 10.1016/j.prevetmed.2019.03.023

        Osterman J, Wintermantel D, Locke B, Jonsson O, Semberg E, Onorati P, Forsgren E, Rosenkranz P, Rahbek-Pedersen T, Bommarco R, Smith H G, Rundlöf M, de Miranda J R (2019). Clothianidin seed-treatment has no detectable negative impact on honeybee colonies and their pathogens. Nature Communications 10. DOI: 10.1038/s41467-019-08523-4

        Wintermantel D, Locke B, Andersson G, Semberg E, Forsgren E, Osterman J, Pedersen T, Bommarco R, Smith H G, Rundlöf M, de Miranda J R (2018). Field-level clothianidin exposure affects bumblebees but generally not their pathogens. Nature Communications 9 DOI: 10.1038/s41467-018-07914-3

        Ågren J, Schäfer MO, Forsgren E (2017). Using whole genome sequencing for epidemiological studies of American foulbrood in honey bees. PLoS ONE 12 (11): e0187924. https://doi.org/ 10.1371/journal.pone.0187924

        Vásquez A, Forsgren E, Fries I, Flaberg E, Szekely L, Paxton R J, Olofsson T C (2012).  Symbionts as major modulators of insect health: lactic acid bacteria and honeybees. PLoS ONE 7 (3): e33188. DOI:10.1371/journal.pone.0033188

        Genersch E, Forsgren E, Pentikäinen J, Ashiralieva A, Rauch S, Kilwinski J, Fries I (2006). Reclassification of Paenibacillus larvae subsp. pulvifaciens and Paenibacillus larvae subsp. larvae as Paenibacillus larvae without subspecies differentiation. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 56, 501-511. DOI:10.1099/ijs.0.63928-0


Kontaktinformation


Publikationslista: