CV-sida

Eva Skiöldebrand

Eva Skiöldebrand

Forskning

Osteoartrit (OA) är den vanligaste orsaken till att tävlingshästar blir halta och sjukdomen diagnostiseras oftast sent i sjukdomsprocessen. Sjukdomen är långsamt progredierande och innefattar en låggradig systemisk kronisk inflammation med hälta och grav smärta till följd. Inflammationen i brosket leder till att det läcker ut vävnadsfragment i ledvätska och blod. Vi har identifierat ett COMP (cartilage oligomeric matrix protein) fragment från ledbrosk som är förhöjt i ledvätska och serum hos hästar med akut hälta och vi kan även följa fragmentet i sjuka hästar samt se hur det sjunker i blodet efter behandling. Arbete pågår att skapa referensvärden för friska individer.

Forskningsanslag:

Fundings the last 10 years as principal applicant

Swedish Research Council (FORMAS); 2020-2022, Biomarkers - the ultimate tool for diagnosing osteochondrosis and osteoarthritis, with a serum sample from the individual animal. Principal applicant Eva Skiöldebrand, 5.9 MIO SEK.

C4I; 2016 “New method to identify and prognoses tissue destruction of cartilage in patients with reumatoid arthritis (RA)”. Principal applicant; Eva Skiöldebrand, co-applicants Anders Lindahl and Inger Gjertsson. 100 000 SEK.

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningstiftelse; 2012-2014 “ Utrustning för studier av stamceller I Ranviers nisch i ledbrosk samt vid implantat i ben”.Principal applicant; Eva Skiöldebrand, co-applicants; Anders Lindahl and Peter Thomsen. 1.5 MIO SEK

The Swedish-Norweigen Foundation for Equine Research; 2010-2012” New diagnostic and prognostic methods in equine osteoarthritis”. Principal applicant; Eva Skiöldebrand, co-applicants; Stina Ekman and Anders Lindahl. 4. 55 MIO SEK

Information om forskarnätverket

Vi bedriver sedan många år ett interdisciplinärt samarbete mellan forskare vid Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitets sjukhus och Chalmers Tekniska Högskola.

Syftet med projektet är att bygga upp en ortopedisk plattform, där vi med hjälp av hästen ska kartlägga, diagnostisera och behandla artros hos människa och häst.

Vår styrka ligger i ett nära samarbete mellan studier i häst och människa, där experter från veterinär- och humanmedicin jobbar tillsammans med cellbiologer och immunologer, samt världsledande forskare inom AI och utveckling av sofistikerade sensorer.

Nätverket består av professor Anders Lindahl, Sahlgrenska universitets sjukhus, Göteborg. Professor Elisabeth Hansson, Göteborgs Universitet, Göteborg, docent Magnus Karlsteen vid Chalmers tekniska Högskola, Göteborg samt professor Stina Ekman, Institutionen för Biomedicine och Veterinär Folkhälsovetenskap (BVF), SLU.

 

.

 

 

Publikationer i urval

Referee evaluated original publications - ten selected publications

1) Anti-inflammatory effects induced by ultralow concentrations of bupivacaine in combination with ultralow concentrations of sildenafil (Viagra) and vitamin D3 on inflammatory reactive brain astrocytes.Hansson E, Skiöldebrand E. PLoS One. 2019 Oct 9;14(10):e0223648. doi: 10.1371/journal.pone.0223648.

2) Serotonin-evoked cytosolic Ca2+ release and opioid receptor expression are upregulated in articular cartilage chondrocytes from osteoarthritic joints in horses. Eva Skiöldebrand, Cecilia Ley, Ulrika Björklund Anders Lindahl Elisabeth Hansson. Veterinary and Animal Science Volume 8, December 2019, 100078.

3) Low-grade inflammation causes gap junction-coupled cell dysfunction throughout the body, which can lead to the spread of systemic inflammation. Hansson E, Skiöldebrand E. Scand J Pain. 2019 Jun 28 pii: /j/sjpain.ahead-of-print/sjpain-2019-0061/sjpain-2019-0061.xml. doi: 10.1515/sjpain-2019-0061.

4) Effect of circadian rhythm, age, training, and acute lameness on serum concentrations of cartilage oligomeric matrix protein (COMP) neo-epitope in horses. Stina Ekman, Anders Lindahl, Ulla Rüetschi, Anna Jansson, Kristina Björkman, Kristin Abrahamsson – Aurell, Sigríður Björnsdóttir, Maria Löfgren, Lillemor Mattsson Hultén and Eva Skiöldebrand.  Equine Vet J. 2019 Sep;51(5):674-680. doi: 10.1111/evj.13082. Epub 2019 Mar 6.

5) Anti-inflammatory effects induced by pharmaceutical substances on inflammatory active brain astrocytes-promising treatment of neuroinflammation. Hansson E, Björklund U, Skiöldebrand E, Rönnbäck L. J Neuroinflammation. 2018 Nov 17;15(1):321. doi: 10.1186/s12974-018-1361-8.

6) Time-dependent changes in gene expression induced in vitro by interleukin-1β in equine articular cartilage. Löfgren M, Svala E, Lindahl A, Skiöldebrand E, Ekman S. Res Vet Sci. 2018 Jun; 118:466-476. doi: 10.1016/j.rvsc.2018.04.013.

7) Elevated Glucose Levels Preserve Glucose Uptake, Hyaluronan Production, and Low Glutamate Release Following Interleukin-1β Stimulation of Differentiated Chondrocytes. Rotter Sopasakis V, Wickelgren R, Sukonina V, Brantsing C, Svala E, Hansson E, Enerbäck S, Lindahl A, Skiöldebrand E.Cartilage. 2018 Apr 1:1947603518770256. doi: 10.1177/1947603518770256.

8) Biochemical alterations in inflammatory reactive chondrocytes: evidence for intercellular network communication. Skiöldebrand E, Thorfve A, Björklund U, Johansson P, Wickelgren R, Lindahl A, Hansson E. Heliyon. 2018 Feb 1; 4(1):e00525. doi: 10.1016/j.heliyon.2018.e00525.

9) Cartilage oligomeric matrix protein neoepitope in the synovial fluid of horses with acute lameness: A new biomarker for the early stages of osteoarthritis. Skiöldebrand E, Ekman S, Mattsson Hultén L, Svala E, Björkman K, Lindahl A, Lundqvist A, Önnerfjord P, Sihlbom C, Rüetschi U.Equine Vet J. 2017 Sep; 49(5):662-667. doi: 10.1111/evj.12666.

10) An inflammatory equine model demonstrates dynamic changes of immune response and cartilage matrix molecule degradation in vitro. Svala E, Löfgren M, Sihlbom C, Rüetschi U, Lindahl A, Ekman S, Skiöldebrand E. Connect Tissue Res. 2015;56(4):315-25. doi: 10.3109/03008207.2015.1027340.


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för patologi
Telefon: +4618672172, +46706322135
Postadress:
Patologi, Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala